Hoe organiseer ik een veilig sportklimaat op mijn vereniging?

Bij een watersportvereniging wil je graag een situatie scheppen waarin sporters plezier kunnen hebben en kunnen presteren. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel. Het is daarom belangrijk om maatregelen te nemen om misstanden in de sport en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

Op de website van Centrum Voor Veilige Sport vind je veel waardevolle informatie zoals het stappenplan om het sportklimaat op jouw vereniging te optimaliseren. In hun toolkit beleid seksuele intimidatie voor sportverenigingen staan preventieve maatregelen uitgelegd, toegespitst op seksuele intimidatie, maar die wel breder toepasbaar zijn. Daarnaast heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 


Meldplicht en meldpunt

De ernst en mate van het seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en de sportomgeving heeft het ingrijpende gevolgen. Op elk moment kan je als bestuurder een melding krijgen van een dergelijk geval die volgens de meldplicht, die sinds april 2019 ingevoerd is, gemeld moet worden. 


Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je meer informatie en advies nodig hebt over incidenten binnen de watersport of een melding wilt doen, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Gwen Dudok van Heel via gwen@dudokconsulting.nl of via 06-50206372.  

Atleten of begeleiders binnen de Nationale Training Teams, de Topzeilacademie, TeamNL Zeilen en de leden van de Holland Surf Association (HSA) kunnen meldingen doen bij de vertrouwenscontactpersoon Dorien Hoekstra via dorien.hoekstra@watersportverbond.nl of 06-50888358.

Het Watersportverbond beschikt over een deskundige Zeil- Tucht- en Beroepsraad met goede en geactualiseerde reglementen en procedures, zodat er adequaat opgetreden kan worden wanneer het mis is. Hieronder kan je alle reglementen en procedures downloaden. 

 

De partners van het Watersportverbond