Watersportverbond Expert Team

Het Watersportverbond Expert Team is een kenniscentrum van vrijwilligers met hele specifieke kennis op bijvoorbeeld, het gebied van sportondersteuning, juridische, fiscale, bouwtechnische, milieutechnische zaken, etc.

Het Watersportverbond Expert Team (voorheen het College van Deskundige) is een kenniscentrum van vrijwilligers van het Watersportverbond met hele specifieke kennis op, bijvoorbeeld, het gebied van sportondersteuning, juridische, fiscale, bouwtechnische, milieutechnische en organisatorische zaken. Op projectmatige basis stellen zij hun kennis ter beschikking aan aangesloten verenigingen van het Watersportverbond. Met als doel het vergroten van de kennis, slagkracht en capaciteit van deze watersportorganisaties. 

 

Hoe werkt het Watersportverbond Expert Team?

De werkwijze van het Watersportverbond Expert Team is heel simpel. Zit je als verenigingsbestuurder met een vraag of probleem dan kun je deze vraag neerleggen bij onze verenigingsondersteuners via vereniging@watersportverbond.nl. Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn:

  • Juridisch advies
  • Onderhandelen met de gemeente
  • Milieuwetgeving
  • Vrijwilligerswerving
  • Accommodatie, bouwkundigenzaken
  • Fiscaliteit

Advies

Via onze verenigingsondersteuners komt de vraag terecht bij de juiste deskundige. Die neemt persoonlijk contact met je op en stelt een stappenplan op om tot een advies te komen dat wordt aangeboden aan jouw watersportorganisatie. Dit is een analyse van de situatie waarbij in een aantal gevallen direct concrete hulp kan worden geboden. In complexere gevallen kan het zijn dat je het advies krijgt om hulp in te schakelen van, bijvoorbeeld, een aannemer of een advocaat.

Voor aangesloten verenigingen is het eerste advies van een deskundige meestal gratis. Als blijkt dat de vraag toch complexer is kan de deskundige aangeven dat er kosten verbonden zijn aan het advies. Dat zal dan vooraf door de deskundige aangegeven worden, zodat daarover afspraken gemaakt kunnen worden

De partners van het Watersportverbond