Hoe houd je een prettige relatie met je gemeente?

Een goede relatie onderhouden met je gemeente is belangrijk voor elke vereniging. Wij leggen kort uit wat de rol is van de gemeente en geven je tips over het behouden van een prettige relatie.

Voor elke sportvereniging is het verstandig om te investeren in een goede relatie met de gemeente. 

Heel kort iets over de gemeente:

De gemeenteraad is het hoogste gekozen gezag in de gemeente. 

De taken van de gemeenteraad zijn:

 • het controleren van Burgemeester en Wethouders (B&W)
 • het opstellen van beleid (met behulp van ambtenaren)
 • het maken van verordeningen (bijvoorbeeld APV)
 • het opstellen van de begroting (zowel beleidsmatig als financieel

De gemeenteraad is bevoegd in:

 • Ruimtelijke Ordening en bouwen
 • Beheer openbare ruimte
 • cultuur en sport

B&W voert het beleid uit dat door de raad is opgesteld, maar mag ook zelf voorstellen doen naar de raad. 

De burgemeester zit de raad en B&W voor, gaat over openbare orde en veiligheid, bewaakt de integriteit en vertegenwoordigt de gemeente her en der.

Hij/zij is degene die gaat over het welbevinden van de bewoner, de ‘verbinder’.

 

Jouw relatie met de gemeente - tips

 • Zorg dat je regelmatig in contact bent met de gemeente. Niet alleen als er iets vervelends aan de hand is.
 • Denk na over na hoe je jouw vereniging ‘verkoopt’ naar de politiek: Als aantrekkelijk pluspunt voor de gemeente, een economische trekker, een rustpunt, deel van het sociale beleid? Onderzoek de behoefte en het beleid van jouw gemeente en speel hierop in.
 • Kijk hoe je de relatie sterker kunt maken. Bijvoorbeeld door gemeenteraadsleden en/of B&W uit te nodigen voor een rondleiding, rondvaart, kennismakingsles, borrel etc. Maak van het bezoek een stukje voor de plaatselijke krant.
 • Bezoek raadsvergaderingen, inspreek- en voorlichtingsavonden en spreek in.
 • zorg dat je de e-mail adressen van de raadsleden en B&W hebt.
 • Speel in op de actualiteit
 • Houd contact met zowel de coalitie als met de oppositie.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van het bestaand beleid, van het coalitieakkoord, nota’s en dergelijke en wijs de bestuurders hier op. Het is taai werk, maar het loont absoluut.
 • Als er problemen zijn schrijf dan gericht, duidelijk en geef mogelijk een alternatief aan. Verwijs naar eerdere contacten, afspraken, nota’s, beleid etc. Maar bovenal: blijf beleefd en vriendelijk. 

Vaak zijn er via de gemeente diverse mogelijkheden tot subsidie, informeer hiernaar bij je gemeente. Een goede relatie met de gemeente helpt je hierbij zeker.

Bijvoorbeeld:

 • Vanuit het Rijk komt geld van VWS voor subsidie bouw en onderhoud accommodaties, b.v. uitbreiding stalling
 • Er zijn vaak potjes voor doelgroepen als betrekken jeugd, gehandicapten, reïntegratie
 • Subsidies voor evenementen met regionale uitstraling

Korte animatie: Wat doet  de Gemeenteraad 

 

Downloads:

Hoe voer je besprekingen met de gemeente over grond en water?

Betekenis van de watersport en de watersportvereniging in de gemeente.Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond