Verschillende mogelijkheden om een RI&E op te stellen

Een RI&E is een onderzoek dat de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de vereniging in kaart brengt. Lees hier meer over de RI&E

Is jouw vereniging veilig voor werknemers en vrijwilligers? 

Als vereniging ben je verplicht een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren op het moment dat er sprake is van werknemers in loondienst óf vrijwilligers die werken met gevaarlijke stoffen (en biologische agentia). Dan val je onder de Arbowet

Wat de RI&E doet, is de mogelijke gevaren in kaart brengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Maar ziet ook toe op zaken zoals de staat van de gebouwen en de terreinen, EHBO-voorzieningen, werktijden, lichamelijke belasting, werken met gevaarlijke materialen of stoffen en zelfs het voorkomen van ongewenst gedrag. 

Er zijn meerdere mogelijkheden om een RI&E op te stellen

  • je kunt zelf een RI&E opstellen, eventueel met behulp van de route naar RI&E
  • je kunt gebruik maken van de gratis Sport RIE
  • je kunt gebruik maken van de speciale tool van de HISWA voor de watersportbranche

 

(Water)Sport RI&E

Het Watersportverbond heeft samen met de Werkgevers in de Sport (WOS) gezorgd voor een, op de watersportvereniging aangepaste, RI&E.  De online Sport RI&E wordt gratis ter beschikking gesteld en is een erkend instrument en afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties. Zo bevat deze vernieuwde RI&E (december 2022) een aparte checklist voor het organiseren van evenementen en toernooien en wordt aandacht gevraagd voor veiligheid bij hijsmiddelen en verdrinkingsgevaar.

Het belangrijkste is dat je als vereniging nagaat waar bij  jouw vereniging de risico's kunnen zijn en deze vervolgens in kaart te brengen.  Na het beantwoorden van de vragen, krijg je een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak. Hier ga je dan mee aan de slag om de genoemde risico's zoveel mogelijk te beperken.

Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten. Deze SportRIE is speciaal samengesteld voor sportorganisaties, zoals sportbonden en sportverenigingen.

Voor alle knelpunten zijn standaardmaatregelen – in veel gevallen gebaseerd op de Arbocatalogus Sport – opgenomen, zodat de gebruiker geen uitgebreide zoektocht behoeft te doen om algemeen toegepaste oplossingen te achterhalen.

 

Speciale tool voor de watersportbranche via HISWA

Op dit moment is de HISWA bezig de huidige RI&E te actualiseren. Niet alleen worden de vragen nog eens beoordeeld door een veiligheidskundige, ook wordt de RI&E aangeboden in een verbeterd systeem. Daarnaast wordt de RI&E voorgelegd aan de vakbonden. Hiermee wordt gestreefd naar een ‘branche-erkenning’, zodat deze RI&E niet getoetst hoeft te worden. Zodra de branche-erkenning is toegekend en de vragenlijst is vervangen zullen wij dat op deze pagina communiceren.

De RI&E is  nu nog beschikbaar met de huidige vragenlijsten. Zodra de erkenning er is worden de vragenlijsten vervangen. Leden van het Watersportverbond kunnen de RI&E afnemen met een korting van 50 procent. Niet leden betalen €450 inclusief BTW en onze leden €225. 

De bij ons aangesloten verenigingen kunnen dit RI&E instrument aanvragen door een mail te sturen naar vereniging@watersportverbond.nlZie ook:  

Handboek NOC*NSF  - Arbobeleid

 

Laatste wijziging: december 2022

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond