Koppeling ledenbeheer-pakket

Koppeling ledenbeheer-pakket aan Mijn.Watersportverbond.nl

Als vereniging is het mogelijk je ledenbestand te koppelen aan Mijn.Watersportverbond.nl. Op dit moment is dit alleen mogelijk als je gebruik maakt van het ledenbeheer-pakket e-Captain. Wij werken eraan om ook koppelingen met andere ledenbeheer-pakketten te realiseren, zoals bijv. Foys.

Het voordeel van een koppeling tussen het ledenbeheer-pakket en Mijn.Watersportverbond.nl is dat je nieuwe leden automatisch kunt doorgeven evenals mutaties van bestaande leden. Bij een koppeling houd je dus op één plek je ledenbestand bij.  

 

Voorwaarden koppeling ledenbestand aan Mijn.Watersportverbond.nl

Met een koppeling van een ledenbeheer-pakket (bv e-Captain) aan Mijn.Watersportverbond.nl gaat de aangesloten vereniging akkoord met de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Die voorwaarden zijn als volgt:

  1. Van elk lid dat nieuw wordt aangemeld en/of voor elke mutatie zijn de volgende gegevens verplicht*: Voorletters of Voornaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land.
  2. Mutaties van gegevens van leden die bij ons bekend zijn worden automatisch binnen 24 uur gewijzigd in Mijn.Watersportverbond.nl.
  3. Mutaties van een bondsnummer binnen Mijn.Watersportverbond.nl worden automatisch doorgevoerd in je ledenbestand via het ledenbeheer-pakket (bv e-Captain).
  4. Bij elke wijziging aan persoonsgegevens in Mijn.Watersportverbond.nl krijg je als aangesloten vereniging een melding binnen je ledenbeheer-pakket en kun je kiezen of je de wijziging wel of niet overneemt in je ledenbestand . 
  5. Het Watersportverbond hanteert de registratiedatum van elke nieuw lid als start van het lidmaatschap van het Watersportverbond. Deze kan verschillen van de start van het lidmaatschap bij de aangesloten vereniging.

 *Zie hiervoor het huishoudelijk reglement.

 

Andere programma’s

e-Captain heeft op dit moment als enige programma een koppeling met Mijn.Watersportverbond. Hierdoor worden mutaties in jouw eigen ledenadministratie automatisch ook doorgevoerd in Mijn.Watersportverbond. e-Captain heeft meerdere modules (o.a. website, boekhouding en havenbeheer) waardoor het programma voor veel verschillende type verenigingen geschikt is. 

Andere ledenadministratiesystemen zijn: E-Boekhouden, Club on the net, Davilex, Conscribo of Sportlink

De partners van het Watersportverbond