De vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken. Maar wat maakt je geschikt als vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken. Maar wat maakt je geschikt als vertrouwenscontactpersoon?

De basis is een goede scholing. Het Watersportverbond brengt daarom de opleiding ‘vertrouwenscontactpersoon’ graag onder de aandacht. De cursus bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee bijeenkomsten, maar kan ook in z'n geheel online worden gevolgd. Tijdens de cursus wordt de rol duidelijk die een vertrouwenscontactpersoon heeft binnen de vereniging, maar er worden ook handvatten gegeven om als vertrouwenscontactpersoon vertrouwelijke gesprekken te voeren en om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen. Daarnaast wordt er tijdens de opleiding ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding. Meer informatie over deze scholing is op deze plek te vinden.


Vertrouwenspunten: meldplicht en meldpunt

Op elk moment kan een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurder een melding krijgen van een geval dat volgens de meldplicht, die sinds april 2019 is ingevoerd, gemeld dient te worden. Weet dat iedereen een melder kan zijn: sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen of schoonmakers. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft. Een melder is niet per se het slachtoffer of de beschuldigde.

Wat kan er worden gemeld?

Alles wat een melder belangrijk vindt, mag worden gemeld. Overigens houdt dit niét in, dat er na iedere melding een groot onderzoek volgt. Het betekent wél dat iedere melding opvolging verdient. Melden is een formeel proces, net zoals een klachtenprocedure. Daarbij mogen alle onderwerpen, die vallen onder grensoverschrijdend- of ongewenst gedrag, worden besproken. Denk aan seksuele intimidatie en misbruik, discriminatie, pesten, uitsluiting, intimidatie en machtsmisbruik, matchfixing, doping en middelengebruik. 

 

Vertrouwenscontactpersoon

Is er bij de vereniging meer informatie of advies nodig over incidenten, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon (ad interim) Bart van Breemen via bart.van.breemen@watersportverbond.nl of via 06-28878407.

Atleten of begeleiders binnen de Nationale Training Teams, de Topzeilacademie, TeamNL Zeilen en de leden van de Holland Surf Association (HSA) kunnen meldingen doen bij de vertrouwenscontactpersoon (ad interim) Bart van Breemen via bart.van.breemen@watersportverbond.nl of via 06-28878407.

Het Watersportverbond beschikt over een deskundige Zeil- Tucht- en Beroepsraad met goede en geactualiseerde reglementen en procedures, zodat er adequaat opgetreden kan worden.

Handige links

Reglementen en procedures zijn hieronder te downloaden: 

Reglementen tuchtraad

Reglement seksuele intimidatie

Sanctiesysteem in geval van seksuele intimidatie

Procesbeschrijving tuchtraad en beroepsraad

De basis voor een vertrouwenspersoon is een goede scholing.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond