Milieuvoorschriften jachthavens

Nieuwe Omgevingswet verandert weinig aan milieuvoorschriften jachthavens

Wanneer de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, valt de huidige milieuwetgeving onder die nieuwe wet.  In veruit de meeste gevallen zal een jachthaven door de invoering van de Omgevingswet niet met andere milieuvoorschriften te maken krijgen.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat volgens de Rijksoverheid voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

 

Voorschriften voor vaartuigen

Momenteel is de Wet milieubeheer nog de belangrijkste milieuwet. Deze wet bevat het algemene kader van de milieuwetgeving. Het Activiteitenbesluit is een onderdeel van de Wet Milieubeheer en geeft voorschriften voor activiteiten met vaartuigen, zoals onderhoud, reparatie, tanken en het innemen van afvalstoffen bij jachthavens.

 

Weinig inhoudelijke veranderingen

Wanneer de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, valt de wet Milieubeheer en daarmee ook het Activiteitenbesluit onder deze Omgevingswet. Het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt overigens opgenomen in een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 

De veranderingen in de regels voor milieubelastende activiteiten zitten met name in vernieuwing van de systematiek. Inhoudelijk gezien zijn er weinig veranderingen. In verreweg de meeste gevallen zal een jachthaven door invoering van de Omgevingswet geen andere voorschriften krijgen. 

 

Activiteitenbesluit

De Omgevingswet werd al diverse maken uitgesteld, maar de Eerste Kamer stemde op 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Tot die tijd is het Activiteitenbesluit van kracht.

De Activiteiten Internet Module (AIM) is een handig hulpmiddel voor:

  • het bepalen welke milieuregels en maatregelen voor je vereniging gelden;
  • het controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • het online melding Activiteitenbesluit doen.

Vanaf de invoering van de Omgevingswet zal raadpleging van de AIM via het Omgevingsloket verlopen.

 

Meer informatie

Heb je misschien nog vragen over de wet- en regelgeving voor jachthavens? Kijk dan op onderstaande websites en gebruik de zoekterm activiteitenbesluit: 

www.infomil.nl 

https://iplo.nl/ 

https://www.overheid.nl 

Volledige tekst van het activiteitenbesluit

 

April 2023

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond