Bespaar nu op je bestuurders-aansprakelijkheids-verzekering

In nauwe samenwerking met partner Allianz heeft het Watersportverbond verschillende verzekeringspakketten ontwikkeld voor haar verenigingen.

Bespaar nu op je bestuurders-aansprakelijkheids-verzekering

Het Watersportverbond heeft voor al haar verenigingen een Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze manier weten we zeker dat al onze verenigingen verzekerd zijn én dat dit tegen een gunstige premie geregeld is. Daarnaast hopen wij met deze regeling bij te dragen aan een kostenbesparing voor onze verenigingen omdat de premie voor rekening komt van het Watersportverbond.

Wat betekent het voor jouw vereniging?

De Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is er sinds 2022. Alle verenigingen die lid zijn van het Watersportverbond zijn hierdoor automatisch verzekerd. Als je als vereniging zelf al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering had afgesloten, dan kun je deze stopzetten. Let wel, het verzekerd bedrag op de collectieve polis is € 250.000,= per vereniging. Heb je op dit moment een hogere dekking en ben je van mening dat dit daadwerkelijk noodzakelijk is, neem dan contact op met Zeker in Sport (088 505 68 77 of info@zekerinsport.nl). Zij kunnen je een verzekering op maat aanbieden.

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  • De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten. 

  • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking bij onbehoorlijk bestuur (plichtsverzuim, onachtzaam handelen, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring), waarbij er geen sprake is van opzet.    

  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden van de vereniging of stichting van door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Een claim indienen op deze verzekering

Speelt er een omstandigheid binnen het bestuur op grond waarvan mogelijk een aanspraak gedaan moet worden op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij onze tussenpersoon Zeker in Sport via  +31 88 505 68 77 of schade@zekerinsport.nl

FAQ Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Klik hier voor de polisvoorwaarden

Speelt er een omstandigheid binnen het bestuur op grond waarvan mogelijk een aanspraak gedaan moet worden op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij onze tussenpersoon Zeker in Sport via  +31 88 505 68 77 of schade@zekerinsport.nl

Nee de premie wordt niet doorbelast. Deze valt binnen de afdracht aan het Watersportverbond en levert de vereniging een besparing op van enkele honderden euro's.

Je kan een bewijs van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opvragen bij Zeker in Sport via: +31 88 505 68 77 of info@zekerinsport.nl

Nee, je hoeft je als vereniging niet aan te melden om onder de verzekering te vallen. Alle bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen vallen automatisch per direct onder de Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van het Watersportverbond.

De verzekeraar is Markel.

Zeker in Sport is dé tussenpersoon voor sportbonden, sportaanbieders en sporters om het risico dat zij lopen bij het beoefenen / uitvoeren van hun (sport)activiteiten te verzekeren. Daarbij zetten zij de kracht van het collectief in om - in een veranderend risicolandschap - verzekeringsrisico’s onder te brengen die anders per definitie afgewezen worden.

  • Het beste advies voor de sporter, vereniging en sportbonden
  • Biedt comfort, zekerheid en gemak en de voordelen van een collectieve inkoop
  • Zorgt ervoor dat de sporter zijn sport kan beoefenen en blijven beoefenen

De actieve bestuursleden dienen als zodanig geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. Registratie bij het Watersportverbond is voor de verzekering niet verplicht, wel essentieel voor een goede communicatie en effectieve samenwerking tussen vereniging en Watersportverbond.

Nee. De collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is alleen bedoeld voor de aangesloten verenigingen. 
Als de aan uw vereniging gelieerde stichting een dekking wenst voor bestuurdersaansprakelijkheid kunnen zij contact opnemen met Zeker in Sport.

De partners van het Watersportverbond