Verzekering op maat voor verenigingen Watersportverbond

In nauwe samenwerking met partner Allianz heeft het Watersportverbond verschillende verzekeringspakketten ontwikkeld voor haar verenigingen.

Verzekering op maat voor verenigingen Watersportverbond

Het Watersportverbond lanceert op maat gemaakte verzekeringen voor haar verenigingen en biedt die tegen voordelige tarieven aan. In nauwe samenwerking met partner Allianz werden de afgelopen maanden gesprekken met meerdere verenigingen gevoerd om de behoefte goed in kaart te brengen. Daaruit zijn de volgende verzekeringen voortgekomen die Allianz tegen speciale tarieven aan leden van het Watersportverbond kan aanbieden:Aansprakelijkheid

  • Aanspraken van derden gericht tegen de vereniging, inclusief de optie om onder voorwaarden opzicht mee te verzekeren tot max 100.000 euro.
  • Aanspraken in verband met milieuschade.

Zie onder deze pagina voor meer informatie over aansprakelijkheid.

 

Materiële belangen

  • Verenigingsgebouwen en inventaris
  • Gebouwen bedoeld voor opslag van vaartuigen
  • Lesvaartuigen
  • Werk- & landmaterieel

Zie onder deze pagina voor meer informatie over materiële belangen.


Verzekering op maat

Geen watersportvereniging is hetzelfde. Het Watersportverbond bestaat uit een breed scala aan type verenigingen, van de kleine surfvereniging tot een grote vereniging met horeca, havenfaciliteiten en botenstalling. Om die reden kan elke vereniging een verzekering naar eigen wens samenstellen. Dit kan via twee aanbieders: Zeker in Sport en Havelaar & van Stolk. Uitsluitend via deze intermediairs kan het verzekeringspakket worden afgesloten.


Meer informatie, oriënterend gesprek of risicoscan?

Wil jij een oriënterend gesprek over verzekeringsmogelijkheden of een risicoscan van jouw vereniging? Neem dan contact op met:

Zij nemen vervolgens contact met je op.

De partners van het Watersportverbond