Materiële zaken

Het Watersportverbond biedt verschillende oplossingen aan voor het verzekeren van materiële zaken van de vereniging.

Verenigingsgebouwen en gebouwen voor opslag van boten 

Als watersportvereniging heb je ruimte nodig. Het kopen van een verenigingsgebouw kan een goede investering voor de toekomst zijn. Dat kan veel voordelen hebben, maar je hebt ook verantwoordelijkheid als eigenaar van een gebouw. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor het onderhoud. Bovendien kan een schade aan je bedrijfsgebouw grote gevolgen hebben. Met een gebouwenverzekering ben je verzekerd tegen schade aan jouw gebouw.

Wat is er verzekerd?

 • Schade door brand, ontploffing of blikseminslag.
 • Schade door inbraak. 
 • Schade door storm.

 

Wat is er niet verzekerd?

 • Schade door opzet. Als een schade met opzet is veroorzaakt, is dat niet verzekerd. 
 • Schade door overstroming. Schade die ontstaat door bijvoorbeeld het overlopen of bezwijken van een dijk is niet verzekerd.

 

Hoe bepaal ik de waarde die ik moet verzekeren?

Voor het verzekeren van een bedrijfsgebouw is de herbouwwaarde nodig. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na een gebeurtenis waardoor er schade is.  Het gaat om herbouw op dezelfde plaats en een gebouw met een gelijkwaardige constructie en indeling.


Inventaris- en goederenverzekering

Met een inventaris- en goederenverzekering ben je verzekerd tegen schade aan je inventaris en goederen. Inventaris is alles wat je gebruikt voor jouw vereniging (zoals tafels, stoelen, etc.). En goederen zijn bijvoorbeeld een pak koffie, suiker of soep. 

Wat is verzekerd?

 • Schade door brand, ontploffing of blikseminslag.
 • Inbraak, diefstal of een poging daartoe. Er is braakschade aan jouw gebouw te zien. En spullen die bij jouw inventaris of goederen horen zijn gestolen.
 • Schade door water, stoom of neerslag. Jouw inventaris en goederen in het gebouw kunnen op verschillende manieren waterschade oplopen. Bijvoorbeeld als er water stroomt uit een waterleiding door een breuk. 

 

Wat is niet verzekerd?

 • Schade door opzet. Als een schade met opzet is veroorzaakt, is dat niet verzekerd.
 • Schade door overstroming. Schade die ontstaat door bijvoorbeeld het overlopen of bezwijken van een dijk is niet verzekerd.

De volgende zaken vallen niet onder de verzekering van uw inventaris:

 • Geld, cheques en andere waardepapieren.
 • Onbewerkte edele metalen en ongezette edelgesteenten.
 • Motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, schepen en luchtvaartuigen. En alle onderdelen en accessoires hiervan.


Meer informatie, oriënterend gesprek of risicoscan?

Wil jij een oriënterend gesprek over verzekeringsmogelijkheden of een risicoscan van jouw vereniging? Neem dan contact op met:

Zij nemen vervolgens contact met je op.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond