Deze leden zetten zich in voor de supsport

Welke commissies zijn er, wat doen ze en wie zijn de leden? Je leest het op deze pagina.

Platform 

Het platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.

Internationale Afvaardiging 

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepel organisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

International Canoe Federation:

European Canoe Association:
Elly Müller: bestuurslid

Protocol huldigingen

Heeft als functie het correct waarderen van (internationaal) aansprekende prestaties. Graag ontvangen wij meldingen van (Internationaal) aansprekende prestaties via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond