Winterberging

Winterstalling wordt vaak aangeduid als bewaarnemen. En bij bewaarneming is de vereniging in de meeste gevallen aansprakelijk voor schade die tijdens de stalling ontstaat. Lees hier hoe je het risico zoveel mogelijk kunt beperken.

Winterberging en de risico's

Bij een groot aantal verenigingen is het mogelijk om de schepen van de leden in de winterberging te doen. Veelal buiten op het terrein of soms in een loods. In tegenstelling tot de overeenkomst voor de zomerligplaats wordt de winterstalling vaak aangeduid als bewaarnemen. En bij bewaarneming is de bewaargever, de vereniging dus, in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die tijdens de bewaarneming ontstaat. 

Waarom is het handig als watersportvereniging actie te ondernemen?

In het verleden zijn er met succes rechtszaken gevoerd dat de overeenkomst van winterberging niet beschouwd moet worden als een huurovereenkomst, maar als een overeenkomst van bewaarneming. Dit brengt vergaande verplichtingen met zich mee voor de vereniging.

 
Wat is het risico?

Er is een aantal criteria die essentieel zijn voor bewaarneming, de belangrijkste is wel dat de verhuurder (de vereniging) de zaak (boot) bewaart en teruggeeft in de staat voorafgaand aan de stalling.
Dat is een wezenlijk verschil met een huurovereenkomst, waarbij de verhuurder dezaak bewaart, maar niet verantwoordelijk is voor eventuele schade. De huurder is hiervoor zelf verantwoordelijk en heeft wellicht de mogelijkheid daar een verzekering
voor te sluiten.


Wat zijn de gevolgen voor de vereniging?

Bij een mogelijke brand, omvallen van een schip of het plegen van diefstal, is de vereniging vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade. Gebeurt dat met één schip, dan is het leed voor de vereniging meestal nog te overzien, maar er is weinig fantasie nodig om te bedenken wat er gebeurt als bijvoorbeeld een brand zich razendsnel uitbreidt naar andere, naastgelegen schepen. Dat heeft tot gevolg dat de vereniging een aanzienlijke kans loopt aan zo’n voorval ten onder te gaan.
Het risico is dermate groot dat verzekeringsmaatschappijen hebben besloten dit risico uit te sluiten van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

 
Hoe kunnen we dit als vereniging oplossen?

Wie niets doet en “gewoon” de schepen op de wal zet, is bewaarnemer en draagt ten volle de financiële risico’s. Ook een mondelinge overeenkomst valt daaronder.
Om die reden wordt geadviseerd te werken met de huurovereenkomst ‘winterligplaats op de wal’ die is ontwikkeld door het Watersportverbond en Allianz.

 
100% garantie?

Uiteraard is het niet mogelijk om aansprakelijkheidsrisico’s voor 100% uit te sluiten. Wie een stalling aanbiedt, moet er rekening mee houden dat iets kan gebeuren waarvoor men aansprakelijk is en schade moet vergoeden.
Het is ook niet helemaal zeker dat deze overeenkomst in geval van een gerechtelijke procedure geheel door de rechter wordt geaccepteerd. De kans bestaat dat de rechter oordeelt dat de overeenkomst ook kenmerken van bewaarneming bevat en
zal de regels die daarbij horen toepassen.

 

Overeenkomst aanvragen?

Bestuurders van aangesloten verenigingen kunnen voorbeeld-overeenkomst en de uitgebreide notitie ‘Winterberging’ aanvragen via het aanvraagformulier.

Aansprakelijkheidsverzekering tot € 100.000 

Verzekeringsmaatschappijen hebben vrijwel allemaal besloten het risico bij bewaarneming uit te sluiten van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij een grote schade kan dit dus voor grote problemen voor de vereniging zorgen. Verzekeraar Allianz heeft hiervoor een oplossing gevonden. Tegen een beperkte premietoeslag kan dit worden meeverzekerd tot € 100.000 per aanspraak.

 

Meer informatie over aansprakelijkheidsverzekering?

Klik hier

 

Meer weten?

Stel je vraag aan het Expertteam van het Watersportverbond door het sturen van een mail naar vereniging@watersportverbond.nl. Zij helpen graag!

 

Laatste wijziging: februari 2023

Uitgelichte artikelen

Winterberging