De belangrijkste verzekeringen voor jouw vereniging

Lees hier meer over de belangrijkste verzekeringen die je als bestuur zou moeten afsluiten voor je vereniging.

Natuurlijk tref je als vereniging de nodige veiligheidsmaatregelen. Toch kan er altijd iets gebeuren en dan is het fijn als de schade gedekt wordt. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste verzekeringen.

Het Watersportverbond lanceerde onlangs voor verenigingen een opmaat gemaakte verzekering. Lees daarover in dit artikel meer of klik hier voor meer informatie.


Aansprakelijkheidsverzekering

Een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor een vereniging is absoluut noodzakelijk. De vereniging is namelijk zelfstandig draagster van rechten en plichten en kan als zodanig aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld voor letsel, ontstaan bij activiteiten, of voor beschadiging van zaken van derden. Op de aansprakelijkheidsverzekering zijn verzekerd: de leden, het bestuur en anderen die direct bij de vereniging zijn betrokken. De verzekering is van toepassing op het werk dat zij voor de vereniging doen.


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer een bestuurder zijn taak niet 'naar behoren' vervult, kan hij of zijn medebestuursleden voor de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor het privévermogen van de bestuurders. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van: onbehoorlijke taakvervulling, misleidende jaarrekening, onrechtmatig handelen of nalaten en kennelijk onbehoorlijk bestuur. Deze zaken zijn op een gewone aansprakelijkheidsverzekering niet meeverzekerd.Verzekering van gebouwen en inventaris

Een verzekering voor het gebouw en de inventaris van de vereniging dekt niet alleen tegen brand, maar ook tegen storm en inbraak. De kosten van dergelijke verzekeringen wegen meestal niet op tegen de mogelijke schade.


Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een vast, vooraf afgesproken bedrag uit als iemand door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. Een ongevallenverzekering dekt niet alleen voorvallen die zich tijdens wedstrijden voordoen, maar ook gedurende andere verenigingsactiviteiten. Denk aan vergaderingen, bijeenkomsten en individuele activiteiten in naam van de vereniging. Deze verzekering is vooral van belang voor de vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten.


Overige verzekeringen

Naast bovengenoemde verzekeringen kan een vereniging kiezen voor een rechtsbijstandverzekering. Zijn er verenigingsboten? Dan zal hiervoor een bootverzekering moeten worden afgesloten tegen schade en/of aansprakelijkheid.

In alle gevallen zal het bestuur een afweging moeten maken tussen de kosten (premie) en het risico in combinatie met de hoogte van de mogelijke schade.

Verzekering op maat voor verenigingen

Het Watersportverbond lanceerde onlangs op maat gemaakte verzekeringen speciaal voor haar leden. Dit in verband met de ontwikkeling dat het voor watersportverenigingen steeds moeilijker blijkt om een polis af te sluiten. In nauwe samenwerking met Zeker in Sport en partner Allianz is de behoefte van verenigingen ten aanzien van een verzekering in kaart gebracht. Op basis hiervan is tot een aanbod gekomen ten aanzien van aansprakelijkheid en materiële belangen.
Aangezien er veel verschillende type verenigingen zijn, wordt het definitieve aanbod per vereniging op maat gemaakt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Vrijwilligerspolis

Een aantal gemeenten heeft een VNG Vrijwilligerspolis afgesloten met Centraal Beheer. Hiermee zijn vrijwilligers, actief of woonachtig binnen de gemeente, verzekerd. Informeer bij uw gemeente of zij ook zo’n verzekering hebben afgesloten.

De VNG polis is een secundaire verzekering: als de vereniging al een (bestaande) aansprakelijkheidsverzekering heeft, moet deze als eerste aangesproken worden.

Verenigingen lopen het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn of verband houden met vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld een dakpan die van het clubhuis valt of de aansprakelijkheid als werkgever als er personeel in dienst is. Dit soort risico’s vallen buiten de VNG Vrijwilligerspolis.

De VNG Vrijwilligerspolis biedt waarschijnlijk alleen aan verenigingen zonder personeel, accommodatie en/of haventerrein en met een beperkt aanbod aan activiteiten voldoende dekking. Lees er meer over op de site van Centraal Beheer.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond