Richtlijnen omtrent vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligerswerk is werk dat iemand onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Zorg dat je als vereniging goed op de hoogte bent van de richtlijnen rondom vergoedingen.

Omschrijving vrijwilliger

Om te weten of iemand een vrijwilliger is en wat voor vergoeding een vrijwilliger kan krijgen bekijken we eerst wat de definitie van vrijwilligerswerk is;

Vrijwilligerswerk is werk dat iemand onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Een vrijwilliger;

  • verricht werkzaamheden voor een sportvereniging of sportstichting
  • is niet in dienst bij de sportvereniging of sportstichting
  • doet de werkzaamheden niet voor zijn/haar beroep
  • krijgt als vergoeding een vrijwilligersvergoeding, dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk

Vergoedingen vrijwilligers

De Belastingdienst gaat er op voorhand van uit dat geen sprake is van een marktconforme beloning indien de vergoeding maximaal €5,50 per uur bedraagt (€3,25 per uur voor vrijwilligers onder de 21 jaar). Indien een hoger uurloon wordt betaald, moet de vereniging desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat het betaalde uurloon niet marktconform is. Dit bewijs kan op alle mogelijke manieren worden geleverd.

In 2024 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 210 per maand of maximaal € 2.100 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een winddichte jas. 

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen.

Indien een van deze twee maxima wordt overschreden, wordt het bedrag bij het inkomen van de vrijwilliger opgeteld en moet deze daarover inkomstenbelasting betalen. De vrijwilliger kan door hem aantoonbaar gemaakte kosten, die binnen de regels van de fiscale wetgeving geaccepteerd zijn, op het inkomen in mindering brengen.

Vergoeding van gemaakte kosten

Als vereniging kan je vrijwilligers ook alleen een vergoeding voor gemaakte kosten geven. Deze vergoeding is niet belast. Je mag als vereniging bijvoorbeeld een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn en mag dus meer bedragen dan de grens van E0.23 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt. Als een vrijwilliger naast een vergoeding voor gemaakte kosten ook nog een vrijwilligersvergoeding krijgt dan mag het totaal van deze bedragen niet boven de €210,- per maand of €2.100,- per jaar komen.

Hoe bepaal je de hoogte van de vrijwilligersvergoeding

Uiteraard hanteer je bovenstaande regels bij het bepalen van de vergoeding die je aan een vrijwilliger geeft. Daarnaast kan een vrijwilligersvergoeding afhangen van een aantal factoren zoals leeftijd, kwalificatieniveau (official, trainer, instructeur) en de eventuele extra taken die hij of zij voor de vereniging vervult. 

 

Interessante links 

Belastingdienst over vrijwilligersvergoedingen

Handboek Wet- en Regelgeving NOC*NSF

Notitie fiscale regelingen is hier op te vragen 

 

Laatste wijziging: januari 2024

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond