Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Dit betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor watersportverenigingen

Watersportverenigingen moeten sinds 1 juli 2021 voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De overheid wil met de wet wanbestuur voorkomen. Lees hier wat je moet doen als bestuur.

Een vereniging moet van de wet op een professionele wijze bestuurd worden. Bestuurders zijn daarom verplicht procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging te borgen.

 

Waar gaat de wet precies op in?

De WBRT gaat vooral over:

  • Taakstelling van het bestuur
  • Aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie
  • Tegenstrijdig belang
  • Afwezigheid van bestuursleden
  • Meervoudig stemrecht
  • Toezicht
  • Bindende voordracht
  • Raadgevende stem

 

LET OP: Veel van wat de wet verplicht, is bij veel watersportverenigingen gelukkig al lang gangbaar in de praktijk.

 

Wat moet je van de wet doen?

Informeren
De wet zegt dat bestuurders moeten worden geïnformeerd en goed op de hoogte moeten zijn van de gewenste professionalisering. De wetgever benadrukt dat professionalisering het doel is van de wet. Dat geldt voor alle verenigingen en stichtingen, ongeacht de grootte. Goed bestuur staat  centraal.

Statuten/interne reglementen aanpassen
De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten. De statuten moeten een bepaling bevatten waarin staat wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Je kunt bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitcommissie instellen. In de wet staat dat je bij de eerstvolgende keer dat de statuten worden gewijzigd, nadat de WBTR per 1 juli 2021 inging, je deze moet aanpassen aan de WBTR.

 

Hoe controleer je of je voldoet aan de WBTR?

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

 

Meer weten? Kijk op www.wbtr.nl. Bestuurders van aangesloten verenigingen kunnen met vragen ook terecht bij het expertteam van het Watersportverbond.

 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond