Proeftuin op de Noordzee

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, werken Gemeente Den Haag, KPN, TU Delft, TNO, Sailing Innovation Centre, Svašek Hydraulics en het Watersportverbond samen aan een geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl. De uitzonderlijke omgevingsfactoren van water, wind en stroming maken dit ‘slimste stukje Noordzee’ uniek in de wereld. Datavergaring, -transmissie en -ontsluiting vormen een grote uitdaging.

Er is een grote marktpotentie voor slimme technologische oplossingen, innovatieve data- driven producten en diensten die inspelen op maatschappelijke vraagstukken rondom veiligheid, duurzaamheid, energie, sport en consumentenbeleving. Er is echter onvoldoende mogelijkheid voor start-ups en MKB in deze sector om hun innovatieve producten te testen en demonstreren buiten het klassieke laboratorium, in echte praktijkomstandigheden op het water en met eindgebruikers.

In deze ‘proeftuin’ op de Noordzee kunnen bedrijven, met name startups en MKB-ers, uit de maritieme sector en de watersport onder zware omstandigheden testen uitvoeren. Denk onder meer aan boeien en sensoren voor het meten van wind, stroming en golven en bewegingen van schepen. Met de aanwezigheid van een netwerk, servers en computers om de data zo snel mogelijk naar de wal te sturen en daar te verwerken.

Een groot aantal pilotprojecten in samenwerking met MKB uit de sectoren offshore dienstverlening, visserij en watersport worden binnen dit project uitgevoerd. Daarnaast wordt aanvullend op dit project een MKB-regeling uitgevoerd door de Gemeente Den Haag, ter stimulering en versterking van de drie genoemde clusters. MKB-ers verkrijgen hiermee de mogelijkheid om nieuwe producten te testen en bestaande producten een nieuwe toepassing te geven.

Voor het Watersportverbond betekent de Proeftuin van de Noordzee een versnelling van een aantal belangrijke projecten die samen met het Sailing Innovation Centre worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de zogenaamde Zeilcoachcockpit en de Zeilwedstrijd van de Toekomst.

Kijk voor meer informatie over Proeftuin op de Noordzee op: https://proeftuinopdenoordzee.nl/

---

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. 

De Europese Unie draagt 1,7 miljoen Euro bij via het programma ‘Kansen voor West’. De partners dragen gezamenlijk 2,6 miljoen euro bij. Het totale project heeft een looptijd van vier jaar en kost 4,3 miljoen Euro. 

Serge Kats
Manager Topsport

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond