Topsport-status

Een topsport-status verdien je door te voldoen aan de prestatienorm zoals die na overleg tussen het Watersportverbond en NOC*NSF is vastgelegd.

Aanvullend op de investeringen in de Olympische programma's van het Watersportverbond biedt NOC*NSF middels een topsport-status verschillende financiële en materiële voorzieningen voor topsporters. Het ministerie van VWS en de NOC*NSF Partners in Sport verlenen hieraan hun medewerking. Een status verdien je door te voldoen aan de betreffende prestatienorm zoals die na overleg tussen het Watersportverbond en NOC*NSF is vastgelegd. Op de website van NOC*NSF is onder ‘Athlete services’ meer informatie te vinden over de voorzieningen die NOC*NSF biedt aan status-sporters.

Bekijk de meetmomenten en prestatienormen voor het behalen van een A-status.

Serge Kats
Manager Topsport

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond