Regioteam Overijssel

Het regioteam Overijssel houdt de belangen van watersporters goed in de gaten.

De regio Overijssel bestaat uit de volgende vaargebieden: de wateren in de Noordoostpolder, het Vollenhovermeer, het Kadoelermeer, het Ketelmeer, het Zwarte Meer en het Zwarte Water, de Vecht, de IJssel vanaf Zwolle tot de monding, het Reevediep, de meren en kanalen in Noord-West Overijssel, het Twente kanaal inclusief de zijtak naar Almelo en het Kanaal Almelo-de Haandrik.

De ontwikkeling en uitvoering van het Deltaprogramma is een hot item in de regio Overijssel. Door de opwarming van de aarde heeft Overijssel in de toekomst een grotere kans op overstromingen van de IJssel. Door bij Kampen een bypass te maken naar het Drontermeer moet de IJssel overtollig water makkelijker kwijt kunnen. Dankzij de bypass ontstaat er voor watersporters een prachtige vaarroute. Regioteam Overijssel is nauw betrokken bij de ontwikkeling en houdt de belangen van watersporters goed in de gaten. Volgens de laatste plannen wordt de bypass in 2019 opgeleverd.

Als watersporter ben je erbij gebaat dat bruggen en sluizen in een ‘groene schutgolf’ worden bediend. Op veel plaatsen in de regio Overijssel is dat gelukkig al het geval. Ieder jaar controleert het regioteam de plannen van ProRail voor de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij negatieve wijzigingen wordt er samen met ProRail naar een oplossing gezocht. Voor actuele stremmingen van vaarwegen en bruggen kun je kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.

 

Regiovertegenwoordiger

Jan van Esseveld 053-4768602 / 06-51427800, e-mail: overijssel@watersportverbond.com. 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond