Regioteam West-Holland

Het regioteam West-Holland spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanoërs.

De regio West-Holland bestaat uit de volgende vaargebieden: Noordzeekanaal inclusief Oranjesluizen, Haarlem/Spaarnwoude, Nieuwe Meer, Sloterplas, Amstelveense Poel, Westeinder Plassen, Nieuwkoopse Plassen, Braassemermeer, Kagerplassen, Langeraarse Plas, Vlietlanden, Noord-Aa, Den Haag, Heimanswetering, Oude Rijn ten westen van Gouwsluis, Gouwe.


Staande-mast route

De Staande-mast route is de route van Vlissingen naar Delfzijl voor boten met een hoogte van meer dan zes meter. De vaarwegbeheerders, Prorail, gemeenten en provincies hebben een convenant afgesloten om de route voor iedereen bevaarbaar en vlot doorvaarbaar te houden. Het traject Amsterdam- Hollands Diep moet binnen 24 uur kunnen worden afgelegd. Twee keer per jaar is er een overleg met alle vaarweg-, brug- en sluisbeheerders op de route om werkzaamheden zo goed mogelijk te stroomlijnen. Regioteam West-Holland is als adviseur bij deze overleggen aanwezig. Zo proberen we de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen te laten uitvoeren en stremmingen zo beperkt mogelijk te houden. In deze brochure vind je een beschrijving van de route met alle openingstijden van de bruggen en sluizen. Vooral in de provincies Noord en Zuid Holland staat het functioneren van de Staande-mast route voortdurend onder druk door prioriteit aan weg en spoorverkeer, “Nederland in Beweging”.


Actueel zijn:

  • Automatisering van brugbediening in Amsterdam en Gouwe;
  • Het instellen van een blauwe golf op de westelijke alternatieve route (Haarlem – Kagerplassen);
  • Verbreding van Rijksweg 9 met langdurige afsluitingen (tijdelijke vaste Bailly-brug naast de Schiphol bascule-brug), nu gepland in de winterperiodes van 2020 en 2021;
  • Hoogtebeperking op de Oostelijke Ringvaart bij Schiphol vanwege vliegverkeer;
  • In de alternatieve route over Leiden de bouw van een nieuw aquaduct in de Oude Rijn ter vervanging van de brug in de A4 bij Leiderdorp (nagenoeg gereed met minimale hinder voor het scheepvaartverkeer);
  • Bouw van nieuwe kunstwerken te Alphen aan den Rijn (Maxima Brug) en in de Gouwe bij Gouda (Parallelstructuur A12);
  • Containervaart Alphen aan den Rijn – Rotterdam;
  • Brugbediening Algera brug (voorstel naar slechts 4 maal per dag plus meeliften met beroepsvaart);
  • Bediening Alblasserdamse brug i.v.m. slechte onderhoudstaat van deze brug;
  • Brienenoordbrug, alhoewel strikt genomen geen onderdeel van de Staande-mast Route, geen zelfstandig brugopeningen meer voor recreatieverkeer (doorvaarthoogte 24 meter).


Bruggen en sluizen

Als watersporter ben je erbij gebaat dat bruggen en sluizen in een ‘groene schutgolf’ worden bediend. Op veel plaatsen in de regio West-Holland is dat gelukkig al het geval. Het regioteam controleert ieder jaar de plannen van ProRail en waar mogelijk de provincies en belangrijke gemeenten voor wijzigingen in de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij voor de watersport negatieve wijzigingen wordt er samen met ProRail en andere partijen gezocht naar acceptabele oplossingen. 

Op dit moment loopt een bezwaar van bijna de complete watersport sector tegen het permanent sluiten van een aantal bruggen op de route Leiden – Katwijk (o.a. A44 bij de Haagsche Schouw). Deze ontwikkeling doorkruist ook de mogelijkheid van het creëren van een zeejachthaven met aansluiting op het binnenwater te Katwijk. 

Voor actuele stremmingen van vaarwegen en bruggen kun je kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.


Regiovertegenwoordiger

Vacant

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond