Windmolenparken

Het Watersportverbond is van mening dat de openheid en de ruimtelijke beleving van onze uniek watersportgebieden behouden moet blijven. Wij zijn dan ook geen voorstander van plaatsing van windmolens in het water of op de dijk.

Het Watersportverbond is van mening dat de openheid en de ruimtelijke beleving van onze uniek watersportgebieden behouden moet blijven. Om die reden zijn wij geen voorstander van plaatsing van windmolens in het water of op de dijk. Waar toch sprake is van plaatsing van molens in het water, zal het Watersportverbond samen met betrokken partners actief blijven inzetten om de doorvaarbaarheid te behouden.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond