Waarom een wedstrijdlicentie en waar koop ik er een?

Het is belangrijk dat elke wedstrijdkanoër in Nederland in het bezit is van een wedstrijdlicentie. Vraag jij je af waarom en hoe je hem aanschaft? Lees dan hier verder.

Waarom een wedstrijdlicentie?

Wees je ervan bewust dat je sport, maar ook jouw topsportcarrière, voor een groot deel worden gefinancierd door de (Rijks-)overheid, sponsoren en andere partijen.
Ook al zie je het niet op je bankrekening, diverse partijen maken het mogelijk dat jij je rol als topsporter kan uitoefenen. Denk aan de (Rijks-)overheid en met name het Ministerie van VWS, de (hoofd)sponsor(en) van onze sportbond, de Partners van de Nederlandse Sport (sponsoren van TeamNL, Nederlandse Loterij, NOC*NSF en sportbonden gezamenlijk), Suppliers van TeamNL en natuurlijk jouw eventuele privé sponsoren.

Om de wedstrijdsport mogelijk te maken is een bijdrage aan de sport noodzakelijk. Zonder de bijdrage uit licenties is het onhaalbaar de wedstrijdsport op een manier zoals die kan worden verwacht, te organiseren. Als je mee wilt doen aan een wedstrijd die onder de wedstrijdreglementen Kanosport van het Watersportverbond vallen, dan is een licentie nodig waarmee je aan de spelregels voldoet. Voor clubwedstrijden, waar uitsluitend sporters aan deelnemen, waarvan de verantwoordelijke persoon lid is van de betreffende vereniging, is wedstrijddocumentatie niet verplicht.

Wat voor type wedstrijdlicenties kan ik kopen?

 • Wedstrijdlicentie geldig voor 1 kalenderjaar; geldig gedurende 1 januari tot en met 31 december
 • Evenementlicentie geldig voor 1 evenement gedurende 7 dagen; startdatum te bepalen bij aanschaf

Waaraan worden de inkomsten besteed?

De licentie inkomsten worden 100% besteed aan de wedstrijdsport, waaronder;

 • Registratie
  Via de licentie voldoet het Watersportverbond aan de verplichting van NOC*NSF, de Nationale Doping Autoriteit en het Instituut Sportrechtspraak om alle deelnemers aan georganiseerde sport te registreren.
 • Wedstrijd Officials
  Voor een goede organisatie, juiste baan en correcte startprocedure, maar ook voor protestafhandeling en uitslagverwerking, is een uitgebreid wedstrijdcomité nodig. Deze uit vrijwilligers bestaande comités dragen zorg voor een eerlijke wedstrijd en hebben vanzelfsprekend behoefte aan een goede opleiding en bijscholing. Naast de opleidingen speelt het Watersportverbond een belangrijke rol in de werving van nieuwe Officials en de afstemming van vraag en aanbod tussen wedstrijdorganisaties en comitéleden, zowel nationaal als internationaal.
 • Regelgeving
  De licentie dient als waarborg voor de acceptatie door wedstrijdkanoërs van de wedstrijdreglementen. Kortom: een eerlijk verloop van wedstrijden.
 • Nationale Kampioenschappen
  Het Watersportverbond verzorgd de medailles van alle Nationale Kampioenschappen.
 • Watersport Academy: opleiding tot Wedstrijd Official, Instructeur, Trainer, Coach
  Het Watersportverbond onderhoudt en ontwikkelt de opleiding tot Official via de (online) Watersport Academy.  Ook biedt het opleidingen tot instructeur, trainer en coach. Deze instructeurs, trainers en coaches spelen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van de jeugd voor de sport.

Wat is het Platform Kanosport?

Het Platform Kanosport is bij uitstek de plek voor actief contact met en inspraak van aangesloten recreatieve en wedstrijdorganiserende verenigingen. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. Daarnaast wil het Platform voor alle kanoërs van Nederland het nut van een actieve bond benadrukken.

De partners van het Watersportverbond