Aanmelden voor (financieel) vragenuurtje, stukken ALV staan online

26 november 2020

Op 12 december staat de Algemene vergadering - de Najaarsvergadering - gepland. Ook deze keer zal het een volledig digitale vergadering zijn. De uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd en inmiddels zijn ook alle stukken beschikbaar op watersportverbond.nl/alv.

In aanloop naar de ALV heeft het bestuur twee momenten gepland waarop zij de leden van meer informatie kunnen voorzien over een aantal agendapunten:    

  • Dinsdag 1 december 20:00 uur - Informatiesessie gericht op de agendapunten:

5 wijziging functieomschrijving Controleraad

8 aansluiten Instituut Sportrechtspraak (ISR)

9 uitgangspunten en vervolgtraject aanpassingen statuten

  • Woensdag 9 december 20:00 uur - Financieel vragenuurtje

Voor de ALV en deze twee aanvullende momenten kunnen vertegenwoordigers van aangesloten verenigingen zich opgeven via www.watersportverbond.nl/alv. De informatiesessie en het financiële vragenuurtje zullen plaatsvinden via Zoom.

De partners van het Watersportverbond