Achterstallig onderhoud wachtplaatsen, bruggen en sluizen Zuid-Holland zorgelijk

2 november 2022

Achterstallig onderhoud wachtplaatsen, bruggen en sluizen Zuid-Holland zorgelijk

Het achterstallig onderhoud van wachtplaatsen bij sluizen en bruggen in Zuid-Holland en Zeeland baart ons al langere tijd zorgen. Wij zien dat bij diverse sluizen in dit gebied (Volkerak, Grevelingen, Goereese Sluis) de wachtsteigers voor de recreatievaart met hekken ontoegankelijk zijn gemaakt voor de bemanningen van schepen. Dit betekent dat afmeren bijna niet mogelijk is. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, zowel bij pogingen tot afmeren als noodgedwongen cirkelen voor de sluis indien dit niet kan.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat dit het gevolg is van de slechte staat waarin deze steigers verkeren en dat er geen geld is gereserveerd voor herstelwerkzaamheden. Daarom zijn de steigers maar afgezet. Het is dus onzeker of en wanneer er herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Ook bij een aantal bruggen zien wij dat deze vrijwel niet of zelfs helemaal niet meer draaien, omdat ze aan het eind van hun levensduur of kapot zijn. Ook hier horen wij dat er geen geld gereserveerd is om ze te herstellen.

Vanzelfsprekend is dit voor ons een zeer ongewenste en zelfs onacceptabele situatie. Zowel regionaal als landelijk vragen wij hier op stevige wijze aandacht voor. Zo overlegt het regioteam Delta Noord regelmatig met Rijkswaterstaat en kaart dan steeds de problemen aan. Ook bij onze landelijke overleggen met Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W leggen we het probleem van achterstallig onderhoud bij bruggen en wachtplaatsen steeds weer op tafel. We doen dit niet alleen. Ook binnen Waterrecreatie Nederland waar het Watersportverbond lid van is, worden de issues regelmatig met de diverse overheden gedeeld. 

Deel dit artikel:

Achterstallig onderhoud wachtplaatsen, bruggen en sluizen Zuid-Holland zorgelijk