Regioteam Delta-Noord

Het vaargebied binnen Delta-Noord is voortdurend in beweging. Delta-Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren.

Regiovertegenwoordiger Arjen de Vries over de Haringvlietbrug

De regio Delta-Noord bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas, Brielse Meer, Spui, Dordtse Kil, Noord, waar nodig de Lek ten westen van Schoonhoven en de Hollandse IJssel ten westen van Gouda.

 

De regio Delta-Noord kenmerkt zich door groot, open en druk bevaren vaarwater. Het vaargebied binnen Delta Noord is voortdurend in beweging. Letterlijk door de getijdestroom, maar ook door de drukke beroepsvaart. Je moet in dit gebied altijd goed opletten. Gelukkig is het westelijk deel nagenoeg vrij van beroepsvaart. Wil je nog rustiger vaarwater? Ga dan eens naar het Brielse Meer, een waar watersportparadijs. Het regioteam Delta Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren. Er is regelmatig overleg met Rijkswaterstaat en andere overheden over brug- en sluisbediening, het voorkomen van afsluiting van vaargebieden ten behoeve van bijvoorbeeld Natura 2000  en ook wordt er voortdurend gekeken naar mogelijke verbetering van het vaargebied. 

Het 5 puntenplan van het regioteam Delta Noord voor 2023:
 • De Haringvlietbrug wordt gerenoveerd. We proberen tijdens de testfase een aantal doorvaartmomgelijkheden voor elkaar te krijgen. 
 • Gevolgen Kierbesluit volgen en zo nodig nadelige gevolgen voor de verenigingen aankaarten bij Rijkswaterstaat.
 • Veilige afmeermogelijkheden bij bruggen en sluizen. Door achterstallig onderhoud zijn op meerdere plekken de wachtsteigers niet meer toegankelijk. 
 • Natura 2000. Het voorkomen van verdere beperkingen voor de watersport bij de voorbereiding en implementatie van de nieuwe beheersverordeningen.
 • Leaderprogramma Haringvliet. Het bevorderen van watersportvoorzieningen in en rond het Haringvliet middels de uit de programma te verkrijgen publieke gelden.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden 
 • Arjen de Vries - regiovertegenwoordiger arjen.de.vries@watersportverbond.nl of tel.    06-53894023
 • Romke Woudstra - contacten recreatieschappen
 • Robert Mastenbroek - contacten Rijkswaterstaat
 • Kees van der Ree - ondersteuning bij overleg Rijkswaterstaat, algemene zaken en voorlichting
 • Daan den Braber - Kierbesluit Haringvlietdam, havenontwikkelingen Hellevoetsluis
 • Oscar Aardse - secretaris
 • Vacature - algemene zaken

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het regioteam en op te komen voor de watersportbelangen in de regio Delta Noord? Klik dan hier voor de vacatures 

De partners van het Watersportverbond