Regioteam Delta-Noord

Het vaargebied binnen Delta-Noord is voortdurend in beweging. Delta-Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren.

De regio Delta-Noord bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas, Brielse Meer, Spui, Dordtse Kil, Noord, waar nodig de Lek ten westen van Schoonhoven en de Hollandse IJssel ten westen van Gouda.

 

De regio Delta-Noord kenmerkt zich door groot, open en druk bevaren vaarwater. Het vaargebied binnen Delta Noord is voortdurend in beweging. Letterlijk door de getijdestroom, maar ook door de drukke beroepsvaart. Je moet in dit gebied altijd goed opletten. Gelukkig is het westelijk deel nagenoeg vrij van beroepsvaart. Wil je nog rustiger vaarwater? Ga dan eens naar het Brielse Meer, een waar watersportparadijs. Het regioteam Delta Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren. Er is regelmatig overleg met Rijkswaterstaat en andere overheden over brug- en sluisbediening, het voorkomen van afsluiting van vaargebieden ten behoeve van bijvoorbeeld Natura 2000  en ook wordt er voortdurend gekeken naar mogelijke verbetering van het vaargebied. 

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Delta Noord voor 2024:
 • Doorvaart hoge scheepvaart Haringvlietbrug - De vernieuwde klep heeft de noodzakelijke CE-certificering nog niet gekregen. Alles moet er op worden gericht om dit ingaande het vaarseizoen 2024 te bewerkstelligen.
 • Beheerplannen Natura 2000 - De nieuwe beheerplannen  voor Haringvliet, Voordelta, Hollands Diep en Oude Maas zijn in voorbereiding. De inzet van Delta Noord is er op gericht om geen verdere beperkingen van de recreatievaart te bewerkstelligen.
 • Landschapsontwikkelingen - Met inzet van gelden van provincie en EU worden landschapsplannen voorbereid voor Voorne=Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.
  De inzet van Delta Noord is er op gericht om hier ook voorzieningen voor de watersport te kunnen laten profiteren.
 • Veiligheid op het water - Gestreefd wordt om de steigers bij de sluizen zo snel mogelijk weer veilig en toegankelijk te maken. In dat verband ook bijzondere aandacht voor de veiligheid in het Slijkgat, inclusief het opnieuw in gebruik nemen van de verkeerspost Ouddorp.
 • De samenstelling van de regio Delta Noord - Gelukkig kennen we een stabiel aantal aangesloten verenigingen. Het is ons streven om uit dat potentieel voldoende nieuwe leden voor het regioteam te kunnen halen.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden 
 • Arjen de Vries - regiovertegenwoordiger arjen.de.vries@watersportverbond.nl of tel.    06-53894023
 • Romke Woudstra - contacten recreatieschappen
 • Robert Mastenbroek - contacten Rijkswaterstaat
 • Kees van der Ree - ondersteuning bij overleg Rijkswaterstaat, algemene zaken en voorlichting
 • Daan den Braber - Kierbesluit Haringvlietdam, havenontwikkelingen Hellevoetsluis
 • Oscar Aardse - secretaris
 • Erik Camman - communicatie

 

De partners van het Watersportverbond