Belangrijke Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen

Webinar met uitleg op 3 december

25 november 2020

Op 10 november is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen in de Eerste Kamer. In deze nieuwe wet wordt onder andere de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van (sport)bestuurders vastgelegd wat belangrijke gevolgen heeft voor sportbestuurders. Op 3 december organiseert NOC*NSF een webinar om de nieuwe wet en de gevolgen voor verenigingen uit te leggen. De wet treedt op 1 juli 2021 formeel in werking.

Naast de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid moeten besturen een aantal zaken omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur goed afspreken en regelen. En moeten vele gemaakte afspraken statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.


Webinar 3 december

Op 3 december organiseert NOC*NSF een webinar van 16.00-17.00 uur om de nieuwe wet toe te lichten en uit te leggen. Meld je hier aan om deel te nemen aan de webinar. 


Meer informatie volgt

Op een later moment volgt vanuit NOC*NSF nog meer toelichting, uitleg en een stappenplan over de aangenomen wet. Zodra deze informatie beschikbaar is delen wij deze informatie via nieuwsbrief en onze website.

De partners van het Watersportverbond