Betere bereikbaarheid Gouwe, Oude Rijn en Gouda voor recreatievaart

9 januari 2020

De gemeenten, inwoners en bedrijven in het gebied Gouda en Alphen aan de Rijn / Oude Rijn zijn hard aan het werk om het gebied beter bereikbaar te maken voor zowel weg- als vaarweggebruikers. Momenteel worden er 26 maatregelen tegen het licht gehouden. 

Hierbij gaat het om fietssnelwegen, alternatieve (vaar)wegen en enkele snelwegverbredingen. Ook wordt de druk door beroepsvaart bevaren Gouwe waar mogelijk in de toekomst minder gebruikt door de kleinere recreatievaart. Het Watersportverbond werkt actief mee aan het grote aantal van alternatieve vaarroutes. Hierdoor wordt het gebied voor sloepen en motorboten aantrekkelijker. Om deze plannen compleet te maken vragen wij specifiek aandacht voor de doorvaarthoogten. Het Watersportverbond pleit voor het aanzienlijk verhogen van de brughoogten van alle vaste spoorbruggen over de Enkele & Dubbele Wiericke en de Spoorbrug in de Breevaart aanzienlijk tot 3 meter voor 2030. Het contact en goed overleg met Prorail is hiervoor cruciaal, want het gebied ten noorden van de Hollandse IJssel wordt hierdoor aantrekkelijker voor de recreatievaart. 

In al deze plannen blijven de Reeuwijkse Plassen, net zoals vele andere natuurgebieden, zeer beperkt toegankelijk.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond