Coronavirus van invloed op de watersport

11 maart 2020

LET OP! de datum van dit nieuwsbericht is 11 maart 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn. Kijk voor meer informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.


Het Watersportverbond volgt het advies van sportkoepel NOC*NSF en adviseert verenigingen om wedstrijden in Noord-Brabant af te gelasten. Dit geldt vooralsnog tot en met komend weekend. Daarnaast vragen we verenigingen alert te zijn rond trainingen en bijeenkomsten voor grotere groepen. Dit doen wij ook voor de extra ALV van het Watersportverbond op dinsdag 24 maart.

NOC*NSF adviseert haar leden (waaronder het Watersportverbond) om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen - waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden. Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via sport geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend.  

 

Zie hier het volledige bericht van NOC*NSF.

 

Wat betekent het voor de watersport?

In tegenstelling tot bepaalde competitie-/teamsporten beleeft het watersportseizoen nog niet zijn piek. Er vinden dit weekend wel wedstrijden en evenementen plaats. Niet bij alle wedstrijden is het Watersportverbond betrokken. Wij adviseren verenigingen in Noord-Brabant dringend de geplande wedstrijden af te gelasten. Wij proberen met de betrokken verenigingen, voor zover bij ons bekend, contact op te nemen. Brabantse teams of individuen die deelnemen aan wedstrijden elders in het land adviseren wij dringend het voorschrift van het RIVM te volgen en die luidt kortweg: heeft u (milde) klachten, blijf dan thuis!   

 

Trainingen en overige bijeenkomsten

Het advies richt zich vooral op het beperken van sociale contacten en het samenkomen van grotere groepen. Verenigingen in Noord-Brabant vragen zich af of trainingen en overige bijeenkomsten de komende dagen door kunnen gaan. In dat verband adviseren wij verenigingen de lokale situatie te volgen. In bepaalde regio's worden er namelijk aanvullende maatregelen afgekondigd. Hoe dan ook staan de individuele voorschriften rond hygiëne en thuis blijven bij klachten voorop.

 

Extra ALV Watersportverbond

Voor wat betreft de extra ALV op dinsdag 24 maart a.s. volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Op 17 maart komen wij hierop terug en willen wij een besluit nemen over de doorgang.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond