Eindelijk maaien in de Wieden

26 juni 2020

De vlag hangt uit bij Zeilvereniging Belterwiede en het regioteam Overijssel van het Watersportverbond. Na een traject van negen jaar zijn de samenwerkende partijen het eens geworden over de aanpak van de waterplanten die voor veel overlast zorgen in het vaargebied de Wieden. Binnenkort ondertekenen de partijen het overeengekomen convenant. 

Onderdeel van de overeenkomst is het jaarlijkse opstellen van een concreet maaiplan voor het gebied, maar wel met respect voor de natuur. De komende jaren wordt er gemaaid op de Oosterlijke Belterwiede. Hoezeer dat nodig is bewees de maaiproef in 2019. Tijdens de Bier Cup in oktober 2019 konden de 45 Olympiajollen alleen varen op de 480 gemaaide wedstrijdbaan. De rest van het meer was dichtgegroeid. Zonder de plantengroei was de baanlengte zeker 850 meter geweest, zonder maaien was de wedstrijdbaan niet mogelijk geweest.


Ook recreatie en overige watersportsector profiteren

In dit traject hebben zeilvereniging Belterwiede en het Regioteam Overijssel van het Watersportverbond intensief samengewerkt. Aanvankelijk lag de focus voornamelijk op de overlast die de zeilvereniging ondervond bij haar activiteiten, wedstrijden en lessen. Gaandeweg werd de gehele watersportsector en recreatie in het gebied betrokken. Ook zwemmers, elektrische bootjes en vissers raakte namelijk in de planten verstrikt. Bij aanvang van de gesprekken voerde het ecologische belang de boventoon wat in strijd werd gezien met het maaiplan. Met de huidige overeenkomst is een goede balans gevonden tussen ecologie en gebruik van de wateren.


Duurzame oplossing

De komende jaren blijven wij, als Watersportverbond, in gesprek met de betrokken partijen om te komen tot een zogenaamde duurzame oplossing waarbij jaarlijks maaien niet nodig zou zijn. Geen eenvoudige opdracht die tot de nodige discussie zal leiden. Betrokken partijen zijn: HISWA-RECRON, de sportbond voor Sportvisserij Oost-Nederland, Natuurmonumenten, KopTop de ondernemersvereniging, het waterschap Drents Overijsselse Delta, en de gemeente Steenwijkerland en de Provincie Overijssel.

Lees hier meer over de aanpak van de overlast van waterplanten.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond