Enquête bevestigt: Bergsediepsluis te klein

27 januari 2022

Enquête bevestigt: Bergsediepsluis te klein

In november heeft het regioteam Deltawateren van het Watersportverbond een enquête gehouden onder watersporters over de Bergsediepsluis. Reden hiervoor is dat het Regioteam al jaren pleit voor een grotere sluis omdat daar filevorming is door de groei van het vaarverkeer. Op dit moment kent het water achter de sluis 700 ligplaatsen. In 1985, bij de bouw van de sluis, waren dat er 120. Met de enquête wil het regioteam aantonen hoe groot de noodzaak voor een grotere sluis werkelijk is en zo Rijkswaterstaat en de Provincie tot een ander besluit brengen. Meer dan 750 watersporters vulden de enquête in. 

66% van de respondenten ervaart een aanzienlijk langere wachttijd bij de Bergsediepsluis dan bij andere sluizen in de buurt."
Lange wachttijden

De uitkomst van de enquête laat zien dat tweederde van de  respondenten bij de Bergsediepsluis een aanzienlijk langere wachttijd ervaart dan bij andere sluizen in de buurt. Wachttijden van een half uur tot meer dan een uur zijn normaal bij de Bergesdiepsluis. Daarnaast geeft ruim 61% van de respondenten aan een boot langer dan 10 meter te hebben. Bij een sluisgrootte van 38 bij 6,5 meter wil dat zeggen dat er slechts twee of drie boten per schutting in de sluis passen. Tenslotte, 56% van de respondenten zegt een keer of meer per maand door de sluis te gaan. 

Onveilig

Naast de lange wachttijd heeft file tot gevolg dat wachtplaatsen overvol raken. Dit maakt wachten voor de sluis onveilig omdat je voor de sluis moet blijven varen terwijl er boten uit de sluis komen en moeten passeren. 

 

Groei bezoekers bij grotere sluis

88% van de respondenten geeft aan vaker naar dit vaargebied te willen komen als de sluis vergroot wordt en daarmee de wachttijden korter. Dit zou een mooie impuls zijn voor de havens en watersportbedrijven in het gebied. 

 

Uitkomst enquête versterkt standpunt Watersportverbond

De uitkomst van de enquête versterkt ons standpunt dat de sluis te klein is ten opzichte van het aantal ligplaatsen en (de groei van) het vaarverkeer in de buurt. De uitkomst helpt ons bij de gesprekken die we hebben met de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. De gedeputeerd van de provincie Zeeland, de heer Dick van der Velden, heeft aangegeven zelf naar de sluis te komen in het seizoen om de situatie te aanschouwen. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond