Genoeg te doen in het Noorden

Drie enthousiaste watersporters die zich met volle overgave inzetten voor de watersport in de twee noordelijke provincies.

28 mei 2019

”Wij hebben meer kilometers vaarwater dan de provincie Friesland en als je het mij vraagt ook mooiere!” Gerard Vloothuis moet er zelf om lachen. Als regiovertegenwoordiger van het Regioteam Groningen en Drenthe vertelt hij graag over het werk van zijn team.

Op dit moment draait dat met drie personen. Drie enthousiaste watersporters die zich namens het Watersportverbond met volle overgave inzetten voor de watersport in de twee noordelijke provincies. Naast het bestuur is er nog een fijnmaziger netwerk in de regio Groningen en Drenthe. Gerard: ”We hebben bijvoorbeeld een vaste contactpersoon bij elk van de vijf meren. Het Paterswoldse meer, Zuidlaardermeer, Schildmeer, Lauwersmeer en het Leekstermeer.”


Dollard

Toevallig is bestuurslid Leonard Teerling net terug van een tocht over de Dollard waar hij een konvooi schippers begeleidde. "Een prachtige tocht. Maar wel avontuurlijk omdat het nogal dokig (heiig, red.) was en men op mijn navigatiekunst moest vertrouwen." Leonard signaleerde tijdens de tocht een aantal knelpunten die hij direct meldt aan Rijkswaterstaat. "Zo bleek een zeer groot aantal kribbakens op de strekdammen voor Termunterzijl te zijn verdwenen. Ik heb nog net kunnen behoeden dat één van de schippers op de strekdam liep. Deze strekdam was door het al hogere tij niet meer zichtbaar. Bij Nieuwe Statenzijl bleek een groene ton nabij de kwelderoever niet goed zichtbaar, deze lag gecamoufleerd tegen een even groene rietachtergrond. We hebben toen even kort vastgezeten. Met het opkomende tij ben je echter gelukkig zo weer los.” De vaarwaterbeheerder reageert opvallend vlot. Rijkswaterstaat neemt contact op met het regioteam, legt uit dat de tonnen de week ervoor zijn verplaatst en deelt mee dat er direct actie wordt ondernomen naar aanleiding van de kribbakens. Teerling is tevreden dat hij als vertegenwoordiger van het Watersportverbond zo serieus wordt genomen.


Onwillige gemeente

"Kijk, wat hier ontbreekt is een overall-visie op de watersport. Rijkwaterstaat, de Provincie, natuurorganisaties, de Waterschappenen de gemeenten, ze hebben allemaal een eigen visie. Als je dan met ze in gesprek gaat, dan willen ze best meewerken. Maar bij de gemeenten is dat nog wel eens lastig, die kijken soms meer naar de waan van de dag. Zo hebben we in de gemeente Oldambt de Booneskanskerbrug over het Boelo Tijdenskanaal. De gemeente wil de beweegbare brug uit 1951 vervangen door een vaste brug omdat dat acht ton kost in plaats van 1,7 miljoen. Daarmee ben je dat vaarwater voor honderd jaar kwijt. Want als er een vaste brug in komt, dan hebben die andere beweegbare bruggen ook geen zin meer. Het probleem is, de gemeenteraad bestaat uit lokale bestuurders, die hebben niks met waterrecreatie.”


Helder water

Als wedstrijdzeiler, Gerard vaart in de Finn-jollen klasse, vreest hij nog een andere bedreiging van de watersport. ”De waterschappen hebben zich jarenlang hard gemaakt voor schoon water. Dat is gelukt, het water is nu schoon. Maar nu wil men dat het water ook helder wordt. Op zich een mooi streven maar zoals we weten brengt helder water ook optimale groeikansen voor waterplanten met zich mee. Het speelt voor het Zuidlaardermeer en er zijn ook plannen om het water van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Vereniging Watersport DTP heeft een overlegstructuur opgezet om de belangen van de zeilvereniging veilig te stellen. Omdat er sprake is van een Europese subsidie en een landelijke richtlijn is de invloed op plaatselijk niveau waarschijnlijk beperkt. Het Regioteam zal ook Waterrecreatie Nederland en het hoofdkantoor van het Watersportverbond bij de komende ontwikkelingen betrekken.”


Vooraf beïnvloeden

Gerard merkt dat de proactieve houding van het regioteam zijn vruchten begint af te werpen. In het begin werden we vaak overvallen door besluiten. Dan was bezwaar maken de enige manier om nog iets te bereiken. Tegenwoordig lukt het steeds beter om vooraf invloed uit te oefenen bij de besluitvorming. Steeds meer partijen merken dat ze er voordeel aan kunnen hebben om met ons samen te werken.


Compliment

Als Gerard even koffie haalt, richt Rob Helder zich nog even tot z’n bestuursgenoot Leonard. ”Mooi dat Rijkswaterstaat het zo snel heeft opgepakt met die kribbakens. Moeten we nog even aan ze doorgeven.” Rob: ”Ja, heb ik al gedaan.”  Regioteams  Er gebeurt op lokaal niveau veel op het gebied van belangenbehartiging. De regioteams van het Watersportverbond praten mee over de bediening van de bruggen en de sluizen, over het maaien van de waterplanten, over het laten aanleggen van steigers en kano-oververdraagplaatsen en nog veel meer!

In zestien regio's vertegenwoordigen de regioteams van het Watersportverbond de watersport, zodat de belangen van jouw vereniging vertegenwoordigd worden.Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam Groningen/Drenthe en de contactgegevens op de regiopagina van Groningen/Drenthe. 

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond