Gratis begeleidingstrajecten in veranderprocessen voor verenigingen

2 maart 2020

Heb je als vereniging behoefte aan begeleiding in bepaalde veranderprocessen? Wij hebben toegang tot een netwerk met sportprofessionals en kunnen begeleidingstrajecten aanbieden. Lees hier hoe:

Het verenigingsleven in Nederland is uniek. Maar mede door de veranderende maatschappij en de terugloop van vrijwilligers staan sportverenigingen voor behoorlijk wat uitdagingen. Steeds vaker hebben zij externe ondersteuning nodig om deze uitdagingen te realiseren. Om verenigingen te ondersteunen heeft het Watersportverbond met elf sportbonden en NOC*NSF het initiatief genomen het Sport Professionals Netwerk (SPN) op te richten: een (digitaal) platform waar verenigingen en professionals met specifieke kwaliteiten aan elkaar worden gekoppeld. 


Kosteloos voor aangesloten verenigingen

Het Watersportverbond en de andere sportbonden hebben een subsidie aangevraagd waardoor we aangesloten watersportverenigingen kosteloos begeleiding door professionals (uit het SPN) kunnen aanbieden. In ieder geval tot en met 2021. 


Hoe werkt het?
Meld je aan bij de afdeling Verenigingsondersteuning van het Watersportverbond via vereniging@watersportverbond. Leg bij hen je hulpvraag uit. Dit kan zijn op het gebied van bestuur en organisatie, communicatie, ledenwerving en behoud, lokale samenwerking, vrijwilligers(beleid) of het doorvoeren van een verandering. Wij gaan dan in het netwerk (SPN) zoeken naar een begeleider met passende kwaliteiten en expertises. Wij doen een intake met de professional, al dan niet met een bestuurslid erbij, en de professional komt het gewenst aantal sessies op de club voor de begeleiding. 

De inzet van de professional is altijd van tijdelijke aard. Door gebruik te maken van de verenigingskracht van de vereniging zelf is na de inzet van de professional de vereniging zelfstandig in staat de problemen van morgen op te lossen. Daardoor ontstaan structureel sterkere verenigingen.

Neem een kijkje op www.sportprofessionals netwerk.nl. Je kunt je ook aanbieden als professional. Experts met watersportkennis zijn natuurlijk zeer welkom op het platform. Er wordt sterk toegezien op kwaliteit. Meer informatie daarover kun je opvragen bij Mirella Feeke via vereniging@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond