IJsselmeergebied steeds meer onder druk, Watersportverbond negatief over industriële ontwikkelingen

23 juni 2020

Afgelopen week heeft het Watersportverbond zich tot twee keer toe negatief uitgelaten over de mogelijke industriële ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Het natuur- en recreatiegebied komt steeds meer onder druk te staan. De Nederlandse overheid en energiegebieden beschouwen het gebied steeds vaker als een industriële zone waar energie te winnen valt via het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Terwijl dit gebied bijzonder waardevol is voor de natuur. Het  IJsselmeergebied heeft immers de internationale status van Natura2000-gebied. Voor watersporters en -recreanten zijn het juist de ruimte, openheid en rust die het gebied geschikt maken voor zeilen, surfen, varen en recreatie langs de oevers.

In een open brief van 37 jachthavens in het IJsselmeergebied en de Waddenzee, maakt het Watersportverbond zich grote zorgen over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie. Het IJsselmeergebied is geen ’ecologisch drama’ of ‘een lege bak’ die met subsidie van het Rijk ingericht moet worden met natuureilanden, rietmoerassen, ondieptes waar waterplanten kunnen gaan groeien en/of met windmolens en zonneparken. ‘’Het is een binnen Europa uniek zoetwatermeer waar je kunt zeilen en langs de oevers kunt recreëren, waar je de ruimte, openheid en weidsheid, en ’s nachts de duisternis nog kunt ervaren. De hele recreatiesector inclusief bewoners en de lokale middenstand wordt slachtoffer van overheidsingrijpen in ons gebied als recreanten en toeristen wegblijven. De overlast van waterplanten is al jaren schrijnend en bij herhaling distantieert het Ministerie van I&M zich van de gevolgen van haar eigen maatregelen”, aldus de opstellers van de brief. In de brief kan men ook lezen hoe het volgens de partijen anders moet. 


Lees hier de open brief van o.a. het Watersportverbond, HISWA-RECRON en BBZ Natuur- en milieuorganisaties  

Ook de natuur- en milieu-organisaties in dit gebied, verenigd in de coalitie 'Blauwe Hart Natuurlijk' maken zich zorgen over de toekomst van het IJsselmeergebied. Ze zien met lede ogen de mogelijke komst van windmolens en zonnepanelen tegemoet, maar ook de ontwikkelingen van de beroepsvisserij, zandwinning en de vele andere toekomstplannen.

In een brief gericht aan de achttien betrokken gemeenten en de stuurgroep die erop toeziet dat de Regionale Energiestrategie (RES) tot stand komt verklaren zij faliekant tegen te zijn, hoezeer zij het belang van de energietransitie ook erkent. De coalitie van partijen ziet andere oplossingen voor de gewenste energietransitie, namelijk andere locaties langs bestaande infrastructuur en bedrijfsterreinen die veel geschikter zijn voor zonnepanelen en windmolens. Het Watersportverbond heeft zich achter het standpunt van het Blauwe Hart Natuurlijk geschaard. 

Wil je meer weten over hoe het Watersportverbond de toekomst van dit IJsselmeergebied ziet? Lees dan ook de 'Tien gouden waterrecreatie watersportregels voor het IJsselmeergebied' op de site van Waterrecreatie Nederland.  

 

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond