In gesprek met klassenorganisaties en verenigingen

15 december 2021
In gesprek met klassenorganisaties 

Het afgelopen jaar is het Platform Wedstrijdsport in gesprek gegaan met meer dan zestig Klassenorganisaties. De zogenaamde ‘Muiderzand bijeenkomsten’ hebben het Platform veel inzicht gegeven in de wensen en ideeën van de de verschillende klassen. Voor alle duidelijkheid het betreft hier klassen in de volle breedte van de sport. Andersom heeft het Platform haar rol binnen het Watersportverbond, haar visie ten aanzien van de wedstrijdsport, de structuur en wijze van financiering kunnen delen.

Een belangrijke stap binnen de structuur is de vertegenwoordiging via het Platform Wedstrijdsport van de klassenorganisaties bij het Watersportverbond. Daarnaast is nu voor de klassenorganisaties meer duidelijkheid welke zaken er spelen en waar de focus ligt.

Een plenair samenzijn voorafgaand aan de ALV van het Watersportverbond moest helaas door corona worden uitgesteld. Deze wordt in het nieuwe jaar zo snel mogelijk opnieuw georganiseerd. 


Volgende stap: in gesprek met verenigingen 

In het eerste kwartaal van  2022 zal gestart worden met het voeren van gelijksoortige gesprekken met wedstrijd organiserende zeil, kite- en windsurf verenigingen. Graag willen wij de verenigingen informeren en tevens vernemen hoe wij hen over de gehele breedte van de sport het beste terzijde kunnen staan bij het organiseren en faciliteren van wedstrijden.

 

Instroom en doorstroom

Voor nagenoeg iedere vereniging is verjonging een groot aandachtspunt. Dit betreft zowel leden en vrijwilligers als wedstrijdorganisatie. Alle vormen ter stimulering van instroom en doorstroom, zoals bv Optimist on Tour, Q-Cup, Combiwedstrijden, Eredivisie zeilen en het gebruik van verenigingsboten, zullen  onderwerp van gesprek zijn. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond