In memoriam: Cees de Laat

16 januari 2020

Ons bereikte het droevige bericht dat coördinator van ons College van Deskundigen, Cees de Laat, op zondag 12 januari 2020 op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Geldrop is overleden.

Cees was jarenlang actief als vrijwilliger in de rol van coördinator van het College van Deskundigen. Hij heeft het college opnieuw geactiveerd door de leden van het college te bezoeken en te bespreken hoe zij zich willen inzetten, hun competenties te inventariseren en nieuwe leden voor het college te benaderen. Zo ontstond er een warme band met deze belangrijke groep mensen. 

Wanneer er een specialistische vraag van een vereniging binnenkwam, benaderde Cees direct de juiste deskundige die de vereniging zou kunnen voorzien van een gedegen advies en coördineerde dit proces verder. Vele verenigingen gaven te kennen blij te zijn met dit advies en dat ze zelfstandig het vraagstuk naar een goed eind konden brengen.

Door zijn ziekte was Cees de laatste maanden minder inzetbaar, maar we konden telefonisch nog altijd een beroep op hem doen. Cees was zeer betrokken en enthousiast, wij zullen zijn inbreng missen.

Het Watersportverbond wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit verlies.

De partners van het Watersportverbond