In mijn regio: Auke Bender, regioteamlid Noord-Holland Zuid

3 juni 2021

Het Watersportverbond heeft zestien regioteams verspreid over heel Nederland die bestaan uit meerdere teamleden en een regiovertegenwoordiger. De regioteams zetten zich in voor de watersport in hun regio op het gebied van toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Op vrijwilligersbasis ondersteunen deze watersportliefhebbers in hart en nieren de watersportverenigingen. In de rubriek ‘in mijn regio’, stellen ze zich aan je voor. Als je vragen voor ze hebt, mail naar: hedwich.kuipers@watersportverbond.nl.

  • Naam: Auke Bender
  • Leeftijd: 76 jaar
  • Expertise: grafisch vormgever, georganiseerde watersport
  • Vereniging: Haarlemsche Jachtclub
  • Watersport: zeilen op IJsselmeer en Waddenzee
  • Betrokken bij het Watersportverbond sinds: 1998

 

Hoe ben je met watersport in aanraking gekomen?

Mijn overgrootvader was een skûtsje schipper en voer vracht tussen Friesland en Gelderland. Zijn zoon zag daar weinig werk in en werd kleermaker. Mijn opa dus. Zo werd de familielijn voortgezet in Amsterdam. Hoewel het varen in het bloed moet hebben gezeten hebben mijn ouders nooit veel met watersport gehad. Dat kwam echt door mijn buurman. Hij voer in een Zeeschouw en kon altijd wel iemand gebruiken om de zwaarden op te halen. Ik vond dat prachtig en ging vaak mee. Al snel zeilde ik zelfstandig in zijn Piraatje. Van het geld dat ik verdiende bij mijn eerste bijbaantje kocht ik een Vrijheid. Ik genoot van het gevoel van ruimte op het water. De Vrijheid werd een Waarschip en zo kwam ik ook in aanraking met bestuurlijke taken bij de vereniging van Waarschippers. Net als met de jachten die ik had, groeide ik ook in de bestuursfuncties. Ik werd voorzitter bij de Haarlemsche Jachtclub en nam uiteindelijk ook zitting in de werkgroep Haarlem van het Watersportverbond, wat uiteindelijk op ging in Regioteam Noord-Holland Zuid. 

 

Wat maakt jouw regio bijzonder?

Bij Amsterdam denk je wellicht in eerste instantie aan de grachten en de rondvaartboten. Er is zoveel meer; een waar watersportmekka. In Amsterdam zijn er niet voor niets meer dan 30 watersportverenigingen. De Amstel is prachtig om te kanoën, of met een kleine boot te genieten van het ruime water. Bovendien is er de Nieuwe Meer, Sloterplas, IJburg, Oudekerkerplas en natuurlijk het drukke IJ. Er moet dus ruimte worden gegeven aan zeevarende schepen, maar ook aan durfsporters op een SUP. Dat maakt het een ontzettend bruisende watersportgemeenschap. 

Wat doe jij voor de watersport in jouw regio?

De staande mast route is een belangrijk dossier dat continu aandacht vraagt. Bij het coördineren van de te bedienen bruggen en sluizen heb je te maken met verschillende beheerders, waaronder provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten. Door de toename van wegverkeer staat de route redelijk onder druk, maar dit is altijd al zo geweest. In het verleden is hier goed op geanticipeerd door een ‘blauwe golf’ te introduceren in onze regio. Ik vroeg toen een aantal watersportverenigingen om mee te doen met een proef. Dit was zo’n succes dat het werd ingevoerd. Nu zie je dat het op veel meer trajecten ook goed werkt. Dan kijk ik wel met een goed gevoel terug op wat we hebben bereikt. Ik zie ook nieuwe kansen met brug managementsystemen waar je gebruik maakt van smartphones. De brugwachter ziet op die manier nauwkeurig het aanbod en kan ook berichten sturen mochten er bussen of hulpdiensten aankomen. Ook de watersporter krijgt goede informatie. Zo blijven we slimme oplossingen bedenken om samen het vaarwater te kunnen delen. 

Wat maakt het regioteamlidmaatschap voor de watersport zo leuk?

Het is leuk werk omdat je met veel mensen in aanraking komt die allemaal min of meer dezelfde gedachten hebben over watersport. Het geeft veel voldoening om dingen voor elkaar te krijgen. Vaak is het een kwestie van een hele lange adem. In de regio waar ik actief ben zijn interessante dossiers waar je echt concreet aan bij kan dragen. Van elektrisch varen tot bruggen over vaarwegen. Met het team zitten we er bovenop en willen we voor íedereen de vaarwegen schoon, bereikbaar en veilig houden. 

 

Welke eigenschappen moet je hebben als regioteamlid?

Om vaarwegen te delen is het natuurlijk een kwestie van geven en nemen. Je zal dus veel moeten kunnen incasseren en improviseren. Wat ontzettend inspireert is de inbreng van de medeteamleden. Het is echt een leuk team dat voor elkaar klaar staat. We lopen bij elkaar weliswaar niet de deur plat, maar in de winter komen we toch regelmatig samen om ons watersporthart te luchten. 

 

Ook regioteamlid worden bij Noord-Holland Zuid of een andere regio?

Bekijk hier de vacatures

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond