Belangenbehartigers in de regio

Wij zijn op zoek naar enthousiaste watersporters, die tijd en kwaliteit hebben om zich als vrijwilliger in te zetten voor de belangen van de watersport en waterrecreatie in hun regio. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door de 16 regioteams van het Watersportverbond. Voor een aantal regioteams zijn we op zoek naar versterking.

Wij hebben het land opgedeeld in 16 regio’s. In elke regio is een regioteam actief; een groep van 5 à 7 vrijwilligers, enthousiaste watersporters en vaak mensen die hun sporen hebben verdiend binnen hun eigen watersportvereniging of in hun werk als beleidsmedewerker bij een overheid.

Ze zetten zich met passie in om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. Daarnaast gaan ze het gesprek aan met de overheid als er ergens een probleem dreigt. Samen met andere belangenorganisaties wordt er gezocht naar oplossingen.

Ruim 100 mensen zetten zich als lid van één van de 16 regioteams op die manier zich in voor de watersport. Interesse? Kijk eens naar de vacatures in een aantal regioteams en meld je aan!

De partners van het Watersportverbond