Investering nodig voor spoorbrug Harinxmakanaal

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen wordt opgeroepen mee te investeren in een spooraquaduct over het Van Harinxmakanaal (Spoorbrug HRMK) in Leeuwarden.

1 juni 2021

Een brede coalitie van het maritieme - en logistieke bedrijfsleven en de watersport vragen demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen mee te investeren in een spooraquaduct over het Van Harinxmakanaal (Spoorbrug HRMK) in Leeuwarden. 

Door het toegenomen scheepvaartverkeer op het Van Harinxmakanaal en de intensivering van het spoorverkeer, ontstaat hier een capaciteitsprobleem. Schepen en treinen moeten steeds vaker lang wachten om de brug te passeren.

De brug nadert het einde van de levensduur en het aantal storingen neemt toe. Vervanging van de spoorbrug is op korte termijn noodzakelijk. De meest geschikte en conflictvrije oplossing voor zowel het trein- als scheepvaartverkeer is de aanleg van een spooraquaduct. 

Zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie Friesland willen, net als de brede coalitie uit het bedrijfsleven, een aquaduct in de plaats van de huidige spoorbrug over het Van Harinxmakanaal. De regio is bereid hierin te investeren. Het Watersportverbond en het Centraal Overleg Vaarwegen vraagt in een brief de minister om eveneens bij te dragen aan deze breed gedragen oplossing en hiervoor middelen te reserveren in de komende begroting.

 

Uitgelichte artikelen

In mijn regio

De partners van het Watersportverbond