Jubileum 50 jaar WV Makkum

20 januari 2020

Op 14 december van het vorige jaar vierde Watersportvereniging Makkum het feit dat zij op 10 december 1969 werd opgericht. Dit gebeurde officieel met een receptie in de bovenzaal van café-restaurant “De Prins” in Makkum. Het was in dit bruine etablissement dat het idee werd geboren om een watersportvereniging in Makkum op te richten. De Makkumer-zeilers kwamen hier in de zestiger jaren al bij elkaar om hun zeilavonturen uit te wisselen.

De receptie waar zo’n 200 leden en genodigden aanwezig waren, was buitengewoon geanimeerd. Onder de genodigden bevonden zich onder andere vertegenwoordigers van bevriende watersportverenigingen uit Workum, Harlingen, Heeg en Franeker. Wethouder Mark de Man van de Gemeente Súdwest Fryslân bracht de felicitaties van het gemeentebestuur over, vergezeld van een jubileumgeschenk. In zijn jubileumtoespraak haalde voorzitter Wim Schoon onder andere aan dat de vergrijzing waar ook in de watersport sprake van is, vooral niet, zoals nu wel eens lijkt, moet worden gezien als een om zich heen grijpende epidemie die een ernstige bedreiging voor de samenleving vormt. Ze biedt namelijk ook volop kansen om een bijdrage te leveren aan een goed functionerend verenigingsleven.


Jubileumactiviteiten

Het bestuur van het Watersportverbond kon, in verband met de tegelijkertijd plaats hebbende ledenvergadering, helaas niet aanwezig zijn. Zij zal dat alsnog doen bij één van de jubileumactiviteiten in het vaarseizoen in 2020, die zich vooral toespitsen op het weekeinde van 9 en 10 mei, waarin een tweetal skûtsje-wedstrijden worden gehouden zoals ze ook in de zestiger jaren bij Makkum werden gehouden. Aansluitend vindt nog een vlootschouw van de leden plaats en in de avonduren het grote ledenfeest. Ook zal  er dat weekend een open dag op de vereniging zijn.

Voor meer informatie over WV Makkum en de jubileumactiviteiten: www.wvmakkum.nl

Wij feliciteren het bestuur en de leden van WV Makkum van harte met dit mooie jubileum.

Jubilieumreceptie WV Makkum
Jubilieumreceptie WV Makkum

De partners van het Watersportverbond