Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte om te sporten

kinderen en jongeren krijgen meer ruimte om te sporten, protocol en 'jeugdplan' in de maak voor openstelling verenigingen

22 april 2020

LET OP! De datum van dit nieuwsbericht is 22 april 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn of nieuwe informatie beschikbaar is. Kijk voor de laatste informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.

Het Watersportverbond werkt aan een protocol dat gefaseerde openstelling van watersportverenigingen mogelijk maakt zodra de regering daar toestemming voor geeft. Afgelopen dinsdag maakte premier Rutte al bekend dat per 29 april jeugd t/m 12 jaar weer vrij mag sporten, jongeren t/m 18 jaar mag dat met inachtneming van de 1.5 meter. Hiervoor heeft het Watersportverbond een Protocol Jeugdsport gerealiseerd dat verenigingen richting geeft op welke manier openstelling voor deze groep verantwoord kan.

Het kabinet heeft ook bekendgemaakt dat het verbod op evenementen en bijeenkomsten met een vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. De overige coronamaatregelen die gelden voor (water)sportverenigingen en sportactiviteiten blijven van kracht tot in ieder geval 20 mei.

Een overzicht van wat er wel/niet wijzigt voor de sport:

  • Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
  • Verbod op evenementen en bijeenkomsten met een vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.


Protocol voor de watersport en jeugdplan

Het Watersportverbond heeft het Protocol Jeugdsport zo spoedig mogelijk gerealiseerd om verenigingen te helpen vanaf 28 april weer jeugdactiviteiten te organiseren. Bekijk hier het Protocol Jeugdsport die hulp en richting biedt aan alle leden van het verbond bij de openstelling voor de jeugd. Daarnaast zijn wij druk bezig met het opstellen van een protocol voor de watersport in de brede zin. Het protocol en de plannen worden in nauw overleg en in samenwerking met leden, vrijwilligers, partners, ministeries en het RIVM gemaakt. Daarnaast wordt openstelling actief geagendeerd door het Watersportverbond en partners. Lees hier meer over het opstellen van een protocol en 'jeugdplan' voor de watersport. 

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond