Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers Watersportverbond

24 april 2020

Het Watersportverbond feliciteert drie enthousiaste vrijwilligers die vrijdag zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om Cees Booi, Arjen de Vries en Cees Kurpershoek. 


Cees Booi

De 73-jarige Cees Booi uit Berkhout ontving vrijdagochtend een telefoontje van burgemeester Jan Franx van de gemeente Koggenland. Cees is sinds 1990 als meer dan actief vrijwilliger betrokken bij het Watersportverbond. Voor de topzeilers reist hij de hele wereld over om transporten te verzorgen. Ook het beheer en onderhoud van de coachboten is een van zijn taken. 

(tekst loopt door onder video)

Arjen de Vries

Sinds 2008 is Arjen de Vries regiovertegenwoordiger van onze regio Delta Noord. Daarvoor was hij al enige jaren lid van de werkgroep Delta Noord, de voorloper van het regioteam. Als regiovertegenwoordiger leidt hij de vergaderingen van het regioteam en twee per jaar de regiovergadering met alle verenigingen uit de regio. Hij heeft vaak een positief kritische houding en denkt graag mee over beleidszaken. 

Voor zijn werkzaamheden bij het regioteam heeft hij regelmatig contact met diverse regionale overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschap en gemeenten, over het bevaarbaar houden van het vaarwater in de regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om openingstijden van bruggen en over ligplaatsen, maar ook komt hij op voor de watersportbelangen bij grotere projecten. Zo heeft hij zich in het kader van het Kierbesluit jarenlang met succes hard gemaakt voor de belangen van de recreatievaart op het Haringvliet. Hij doet dit allemaal in goede samenwerking met andere recreatiepartijen, maar ook met natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast is Arjen ook voorzitter van Watersportvereniging Blinckvliet.

(tekst loopt door onder afbeelding)

Cees Kurpershoek

Ook Cees Kurpershoek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange intensieve vrijwillige inzet voor zijn vereniging de Koninklijke Nederlandse Zeil- & Roeivereeniging, het Watersportverbond, de Gehandicaptensport Nederland en vele zeilwedstrijden in Nederland.

Cees heeft zich ruim 25 jaar in diverse commissies van het Watersportverbond ingezet voor de watersport en is meer dan 50 jaar bij de organisatie van zeilwedstrijden betrokken geweest. Een betrokken persoonlijkheid. Zo was Cees tijdens het WK jeugdzeilen in Nederland - ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het KNWV -  in 1990 wedstrijdleider van het WK. Verder was Cees secretaris van onder andere de Technische Advies en Research Commissie, was hij lid van de Commissie Wedstrijdzeilen (later omgedoopt tot Commissie Open Eenheidsklassen), was hij penningmeester van de Werkgroep IJmeer en zat hij tot en met 2017 in het Regioteam IJsselmeer/ Markermeer.


Felicitaties aan alle vrijwilligers in watersport!

Door het hele land zijn vrijdag vrijwilligers opgebeld met dat zij geëerd worden met een koninklijke onderscheiding omdat zij zich hebben ingezet voor de samenleving. Vanwege het coronavirus is de officiële ceremonie tot nader order uitgesteld, maar alle onderscheiden burgers worden persoonlijk gebeld door de burgemeester van hun gemeente. Ook vele vrijwilligers in de watersport. Het Watersportverbond feliciteert alle vrijwilligers in de watersport met hun onderscheiding. Mede dankzij jullie is de Nederlandse watersport mogelijk.

De partners van het Watersportverbond