Nieuw: Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen

15 september 2022

Nieuw: Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen

Het Watersportverbond heeft voor al haar verenigingen een Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze manier weten we zeker dat al onze verenigingen verzekerd zijn én dat dit tegen een gunstige premie geregeld is. Daarnaast hopen wij met deze regeling bij te dragen aan een kostenbesparing voor onze verenigingen omdat de premie voor rekening komt van het Watersportverbond.

 

Wat betekent het voor jouw vereniging?

De Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat per direct in. Alle verenigingen die lid zijn van het Watersportverbond zijn dus vanaf heden verzekerd. Als je als vereniging dus zelf al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, dan kun je deze stopzetten. Let wel, het verzekerd bedrag op de collectieve polis is € 250.000,= per vereniging. Heb je op dit moment een hogere dekking en ben je van mening dat dit daadwerkelijk noodzakelijk is, neem dan contact met ons op. 

 

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  • De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten. 

  • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking bij onbehoorlijk bestuur (plichtsverzuim, onachtzaam handelen, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring).    

  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden van de vereniging of stichting van door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Een claim indienen op deze verzekering

Speelt er een omstandigheid binnen het bestuur op grond waarvan mogelijk een aanspraak gedaan moet worden op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij onze tussenpersoon Zeker in Sport via  +31 88 505 68 77 of schade@zekerinsport.nl

Verzekering voor verenigingen en bootbezitters

Kijk hier voor meer informatie over onze andere verzekeringen voor verenigingen en bootbezitters.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Deze heeft invloed op de  verantwoordelijkheid van bestuurders van verenigingen. Lees hier meer over de WBTR.

 

Vragen?

Klik hier voor veel gestelde vragen over de Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Zeker in Sport op -  +31 88 505 68 77 of info@zekerinsport.nl

Deel dit artikel:

Nieuw: Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen