Nieuw Sluisbeleid Sluis Spaarndam

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zal dit jaar een ander sluisbeleid voeren in geval van droogte

18 juni 2019

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zal dit jaar een ander sluisbeleid voeren in geval van droogte zoals in 2018. Toen werd de Grote Sluis gestremd vanwege een extreem water tekort door de toen heersende droogte en daardoor een te grote zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal.

De verenigingen hebben daarop sterk aangedrongen bij Rijnland om na te denken hoe deze problemen, vooral op het gebied van communicatie, in de toekomst verbeterd kunnen worden. Eind vorig jaar hebben bestuursleden van de Jachtvereniging Watervrienden, de Haarlemse Zeilvereniging, de Haarlemsche Jachtclub, Scouting Haarlem en de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem gesproken de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Watersportverbond was betrokken in een ondersteunende rol. Rijnland heeft dit zeer ter harte genomen en heeft een nieuw schutbeleid voorgesteld dat onlangs met bestuursleden van de betrokken verenigingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland is besproken.

Het voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een nieuw schutbeleid ziet er als volgt uit.


Vier fases

Er zijn vier fases:
Code groen. De situatie is normaal.
Er kan dus optimaal geschut worden.

Code geel. Er dreigt een watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
Voor de recreatievaart is er eens per 2 uur een schutting heen en terug, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart in een tijdsvak van 2 uur.
De kolksluis blijft in bedrijf.

Code oranje. Er is een feitelijk watertekort.
Hiervoor geldt het volgende schutregime:
De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten.
De recreatievaart kan minimaal 3x per dag schutten. Afgestemd op de bedieningstijden van de brug A9 (ochtend, middag en avond opening).
De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd.
De Kolksluis wordt volledig gestemd.

Code rood. Er is een extreem watertekort.
De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak.
Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming.
De Kolksluis wordt volledig gestemd.

Na een goede discussie, waarin duidelijk is geworden dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met stremmingen in de (nabije) toekomst hebben de betrokken verenigingen aangegeven zicht te kunnen vinden in dit voorstel van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Inmiddels heeft de recreatievaart al kunnen merken dat er wat strenger geschut wordt. De deur die de kolk halveert wordt vaker gebruikt en er wordt wat langer gewacht om meer schepen gelijkt te schutten, waarbij wel rekening wordt gehouden met de brugbediening Rijksweg 9. De bovengenoemde verenigingen stellen wel als voorwaarde is wel dat er ruim van te voren heel goed gecommuniceerd moet gaan worden wanneer er uitzicht is op het van kracht worden of wijzigen van een code. Hiervoor gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een communicatie protocol opstellen.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond