Nieuw vaarwater in de maak voor ‘kleine watersport’ in Friesland

15 december 2022

Nieuw vaarwater in de maak voor ‘kleine watersport’ in Friesland

Regioteam Fryslân is actief betrokken bij de totstandkoming van nieuw vaarwater in het noordoosten van Fryslân. Aan ‘Oudega aan het Water’ wordt volop gewerkt: er wordt gegraven en gebouwd. Het nieuwe vaarwater biedt veel kansen voor de kleine watersport (SUPpers, kanoërs, roeiers, kleine elektrische bootjes) en voor zeilers.

 

Dorpsplein aan het water

Met het project ‘Oudega aan het water’ wordt de relatie tussen het water en het dorp Oudega (Smallingerland) versterkt, zodat water- en landrecreatie en de leefbaarheid in het dorp kunnen toenemen. Een mooi voorbeeld van integraal beleid met nieuwe blauw/groene verbindingen. Een nieuwe haven, een nieuw waterfront en twee nieuwe meren zijn in de maak.

In de werkgroep Oudega aan het Water hebben het regioteam en de andere toekomstige gebruikersgroepen gezocht naar koppelkansen en mogelijkheden om elkaar te versterken. Dit heeft o.a. geresulteerd in verbinding van het netwerk van wandelen, varen en fietsen.

De werkzaamheden in het havengebied zijn zo goed als klaar. Het aantal passantenplekken is uitgebreid. De vaste ligplaatsen zijn voor komend seizoen al volledig verhuurd.

Als onderdeel van het waterfront wordt een kleiner meer gegraven. Dit geeft ruimte voor recreatieve activiteit bij het dorp, zoals SUPpen, kanoën, vissen en zwemmen. Behalve lage steigers voor kanoërs en SUPpers, komt er bijvoorbeeld ook een trailerhelling, nieuwe horeca, een kuierpad, fietspad en ruimte voor wonen en verblijfsrecreatie. Hier ligt het accent op reuring en dynamiek, een dorpsplein aan het water.

 

Nieuw meer voor zeilers

Volgend jaar starten de werkzaamheden voor het Meer bij Oudega, een nieuw te graven groter meer. Dit richt zich op ruimte en rust met beperkte voorzieningen en activiteiten. Watersport en natuurbeleving staan hier voorop. Ook bij het ontwikkelen van dit grotere meer heeft Regioteam Fryslân succesvol punten ingebracht die van belang zijn voor de watersport. Het grote meer heeft voldoende open en ruim water om zeilwedstrijden mogelijk te maken. Zowel het Meer van Oudega als de vaargeul richting het dorp, krijgen een diepte van 2.20 m.

Met het Meer van Oudega gaat het dorp onderdeel uitmaken van het oostelijke Friese Merengebied.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond