Nieuwe kanosteiger bij de Leijen

9 juli 2020

In en bij het mooie rustige veenmeer de Leijen, ten noorden van Drachten, zijn twee projecten afgerond. Staatsbosbeheer heeft op diverse plekken in het meer een groot aantal gevaarlijke onder water liggende stortstenen met steekbakens gemarkeerd. Het tweede project is dat de Gemeente Smallingerland samen met Staatsbosbeheer het dagrecreatieterrein heeft opgeknapt. Er is een kleine jachthaven gerealiseerd en het strand is van nieuw zand voorzien.

Het Watersportverbond, de TKBN en Friese roeiers zijn hierbij betrokken. Op ons verzoek is op de golfbreker van stortstenen, die de jachthaven beschermt, een aanlegsteiger voor kano’s en roeiboten gelegd. Goed overleg en snelle besluitvorming hebben tot dit mooie resultaat geleid. Het paviljoen bezit een goed restaurant en er ligt een kleine camping naast (reserveren nodig). In de brede rietoevers van de Leijen broeden onder meer Zwarte Sterns, Visdieven, Roerdompen, Bruine Kiekendieven, Krak- en Tafeleenden. Ideaal dus voor een lange of korte tussenstop tijdens het kanovaren.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond