Nieuwe les Wereld van Water

23 maart 2022

Nieuwe les Wereld van Water

Het Watersportverbond lanceert komend jaar samen met Respect Foundation een nieuwe les voor het basisonderwijs: I love water! In deze les staat respect voor het water centraal. Waar vind je allemaal water in jouw omgeving en hoe normaal is het eigenlijk dat er schoon water uit de kraan komt?

 

De nieuwe les maakt onderdeel uitvan het (online) lespakket ‘Wereld van Water’ en is ontwikkeld door het Watersportverbond voor kinderen in groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. ‘Wereld van Water’ verbindt het thema water aan onderwerpen als waterbeheer, watersport, plastic soep en teamspirit.

Het lespakket is onderdeel van Optimist on Tour, het jeugd kennismakingsprogramma van het Watersporterbond. Door niet alleen op het water, maar ook in de klas actief te leren over veilig en schoon water, hoopt het Watersportverbond meer bewustwording hierover bij kinderen.

Elke les duurt ongeveer 60-90 minuten en kan afzonderlijk worden gegeven. Docenten kunnen dus zelf bepalen welke les zij willen gebruiken in de klas. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het primair basisonderwijs en kunnen daardoor de bestaande lesstof één op één vervangen. De lessen van ‘Wereld van Water’ zijn gratis toegankelijk na het aanmaken van een account (eveneens gratis).

 

Naar de les:

Ga voor de les ‘I love Water’ naar  https://watersportacademyonline.nl/course/index.php?categoryid=7

 

Ga voor meer informatie over Wereld van Water naar https://www.watersportverbond.nl/academy/wereld-van-water/basisscholen/

 

Binnenkort volgen er nog meer lessen die in relatie staan tot het Jeugd WK Zeilen 2022, het WK Zeilen 2022 en de Ocean Race stop in de zomer van 2023.

 

 

Over Optimist on Tour

Optimist on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en partner Allianz en is een rondreizend watersportevenement met zeilboten (Optimisten), windsurfplanken, SUP’s, en kano’s om kinderen gratis verschillende watersporten te laten uitproberen. Onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde instructeurs leren de kinderen zeilen in een Optimist, windsurfen, kanovaren en suppen. Daarnaast leren kinderen via onderzoekjes en proefjes op een speelse manier meer over water in het Optimist on Tour waterlaboratorium.

 

In samenwerking met gemeenten, evenementen en basisscholen trekt Optimist on Tour door het hele land. Sinds de start in 2014 hebben meer dan 100.000 kinderen via Optimist on Tour kennis gemaakt met de watersport. Velen hebben vervolgens de stap gemaakt naar een lokale watersportvereniging en/of vaarschool.

Optimist on Tour reist dit jaar naar minimaal 15 locaties in heel Nederland. Kijk op de website optimistontour.nl om te zien waar en wanneer Optimist on Tour bij jou in de buurt is.

 

Over Respect Foundation

De Respect Foundation heeft als missie om de maatschappij mooier te maken door met jongeren te werken aan respect voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Wij geloven dat alle jongeren een moreel kompas in zich hebben dat wij samen kunnen activeren en begeleiden. Wij samen: professionele opvoeders, samenwerkingspartners, financiers, ons eigen expertteam en jongeren zelf.

De maatschappij begint daar, waar kinderen en jongeren samenkomen. Scholen en sportclubs fungeren daarmee als mini-maatschappij. Een respectvolle samenleving kan worden bereikt door jongeren direct te begeleiden in het openstellen voor de ander, het gesprek aan te gaan, kritisch zelf na te denken en conflicten vreedzaam op te lossen. De Respect Foundation ondersteunt door middel van Respect Educatie docenten en leerkrachten met de kennis, vaardigheden en materialen om dit aan jongeren te leren.

 

Respect Educatie is beschikbaar voor leerkrachten en docenten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Via Respect Educatie bieden wij handvatten bij het behandelen van hedendaagse onderwerpen en vraagstukken als: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving, identiteitsontwikkeling, sociale cohesie, (wereld)burgerschap, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en (eigen)verantwoordelijkheid.

 

Respect Educatie activeert respect voor jezelf, elkaar en de omgeving.

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond