Nieuwe procedure zeilnummers Finn klasse

In overleg met Finn Club Holland (FCH) is de uitgifte van (persoonlijke) zeilnummers vereenvoudigd.

8 oktober 2019

In overleg met Finn Club Holland (FCH) is de uitgifte van (persoonlijke) zeilnummers vereenvoudigd in overeenstemming met regel A-9 van de recente Finn Class Rules. Vanaf 1 oktober zal de FCH de nieuwe zeilnummers uitgeven, waardoor een onnodige administratieve handeling door het Watersportverbond wordt voorkomen.

Als je een nieuwe of gebruikte boot koopt dien je dit bij de penningmeester van de FCH aan te geven via het betreffende formulier op de FCH site. Je kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. De boot krijgt een zeilnummer dat opeenvolgend is en dat bij de boot blijft. (Dus NED1038, NED1039, NED1040, enz)
  2. Of je gebruikt een persoonlijk zeilnummer, uitgegeven door de FCH. Die boot hoeft dan geen eigen zeilnummer te hebben.
  3. Als je een boot koopt die al een Nederlands zeilnummer heeft, dan behoud die boot zijn zeilnummer, maar het staat de eigenaar vrij om met een persoonlijk nummer te gaan varen.
  4. Heb je al een persoonlijk zeilnummer dat je wilt blijven gebruiken en je koopt een andere boot dan hoef je niets te melden.

Op de site van FCH staat een lijst met alle in gebruik zijnde (persoonlijke) zeilnummers. Voor het aanvragen van een (persoonlijk) zeilnummer is een eenmalige bijdrage van €25,00 verschuldigd aan FCH. De jaarlijkse bijdrage voor de persoonlijke zeilnummers vervalt en de afdracht naar het Watersportverbond even zo. Je moet natuurlijk wel lid van de FCH zijn om een (persoonlijk) zeilnummer aan te vragen.

Een Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) kan je bij het Watersportverbond aanvragen.

Eén en ander laat onverlet dat je als eigenaar verantwoordelijk bent voor de juiste internationale meetbrief en dat je in het bezit dient te zijn van een door het Watersportverbond uitgegeven wedstrijdlicentie als je wedstrijd wilt varen.

Met bovenstaande wijziging maken we het voor iedereen (behalve de penningmeester van FCH) eenvoudiger en besparen we kosten!


Vragen?

Neem contact op met www.finn-sailing.nl of arend@watersportverbond.nl.

Uitgelichte artikelen

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond