Nieuwe wedstrijdlicentiestructuur voor 2020

20 februari 2020

In de tweede helft van 2019 is het Watersportverbond een traject gestart om de regelgeving rond licenties en certificaten te actualiseren. Na het delen van een eerste versie in november 2019 is er met verschillende mensen van verenigingen en klassenorganisaties gesproken om een breed gedragen licentiestructuur vast te stellen. We delen graag het resultaat.
 
Een wedstrijdlicentie regelt de verplichte registratie van deelnemers aan georganiseerde zeil(sport)evenementen. Met de aanschaf van een licentie draag je bij aan het in stand houden en verbeteren van de regelgeving van wedstrijden, het opleiden van wedstrijdofficials en de coördinatie en communicatie (onder andere. de centrale wedstrijdkalender) vanuit het Watersportverbond.
 
De doelstellingen voor de wedstrijdlicentie die we gehanteerd hebben zijn:

  • Laagdrempelig: bijvoorbeeld het stimuleren van makkelijk kennismaken met wedstrijdzeilen, lagere prijs voor de jeugd en clubwedstrijden vrijstellen van licentie.
  • Simpel: bijvoorbeeld het snel online (mobiel) aanvragen via de webshop van het Watersportverbond en 1 type licentie voor iedereen.
  • Controleerbaar: bijvoorbeeld het vereenvoudigen van administratieve last wedstrijdorganisaties met digitale ondersteuning vanuit het Watersportverbond.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is het hanteren van hetzelfde licentietarief voor alle opvarenden tijdens wedstrijden. Een tweede belangrijke wijziging in de praktijk is het strakker kunnen handhaven en controleren.
 
Tarieven wedstrijdlicenties 2020:

   Volwassenen (>26 jaar) Jeugd (< 26 jaar)
Jaar wedstrijdlicentie (1 seizoen geldig) € 41,40 € 22,80
Maand wedstrijdlicentie (1 maand geldig) € 23,70 € 13,00

 
In de bijlage vind je relevante details over de aanvraagprocedure (simpel), ondersteuning bij het controleren van de licentieplicht (controleerbaar) en verdere uitwerking van de nieuwe licentiestructuur. Een aantal van de vragen die wij afgelopen maanden hebben gekregen, hebben we proberen te beantwoorden op de laatste pagina’s in een vraag en antwoord.
 
Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond