Online vergaderen blijft langer mogelijk door verlening tijdelijke wet

Spoedwet verlengd tot 1 december 2020

23 oktober 2020

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid om bijeenkomsten te beperken, is de spoedwet COVID-19 verlengd tot 1 december 2020. Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”. Minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen

Dit betekent dat ALV’s voorlopig online kunnen worden gehouden, ook als dat niet in de statuten van de vereniging is opgenomen. De nieuwe maatregelen bepalen dat er niet meer dan 30 personen mogen samenkomen in een binnenruimte. Dit zal voor veel verenigingen betekenen dat er een alternatief gevonden moet worden.  

De mogelijkheden:


ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen
vooraf ophalen

In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per email opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.


Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren

In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool. De leden kunnen tijdens de vergadering digitaal stemmen. Inmiddels zijn hier meerdere applicaties voor ontwikkeld. NOC*NSF heeft een voorselectie gemaakt van aanbieders die dit kunnen faciliteren voor verenigingen. Ook hier gelden de regels omtrent het tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering indienen van vragen door leden.

Wij hebben eerder een overzicht van de tips en tools voor het organiseren van een online ALV gepubliceerd, zie:

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport

De partners van het Watersportverbond