Openstelling voor de watersport, hoe komen we daar?

1 mei 2020

LET OP! De datum van dit nieuwsbericht is 1 mei 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen van kracht en/of verlengd zijn of nieuwe informatie beschikbaar is. Kijk voor de laatste informatie in het kennisdossier 'coronavirus en watersport'.

De jeugd t/m 18 jaar mag sinds 29 april - onder voorwaarden - weer met elkaar buiten sporten. Het Watersportverbond heeft daarvoor het protocol Jeugdsport opgesteld om verenigingen te helpen hun deuren te openen voor jeugd t/m 18 jaar. Nu er ruimte lijkt te komen  in de coronacrisis, zijn we druk bezig met het opstellen van een protocol voor de watersport in de brede zin. Iedere branche, ook de watersport, moet zo’n protocol indienen. Het protocol helpt verenigingen en vaarscholen straks op een verantwoorde manier de leden weer te verwelkomen in het clubhuis, kleedlokalen, sanitaire ruimtes, boten- en materiaalopslag en om activiteiten weer op te starten.

Het protocol moet aantonen dat wij met zijn allen invulling geven aan de voorwaarden voor openstelling. Daar worden wij, watersportverenigingen, aangehouden. Het protocol betreft een gefaseerde opstart van de watersport in Nederland en is opgesteld met hulp van verenigingen, vrijwilligers en is afgestemd met partners als NOC*NSF, ministeries en organisaties en instellingen aangesloten bij de Stichting Waterrecreatie Nederland (o.a. HISWA-RECRON).


Ter goedkeuring voorgelegd aan beoordelingscommissie

Het plan ligt inmiddels ter goedkeuring bij NOC*NSF en wordt vervolgens voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uiteindelijk moet het RIVM de protocollen van alle branches goedkeuren. Bij goedkeuring delen we dit natuurlijk zo spoedig mogelijk met onze verenigingen.


Stap voor stap

De eerste stapjes - met de openstelling voor jeugdtrainingen - zijn reeds gezet, Het Watersportverbond is van mening dat watersport in de anderhalve-meter-samenleving met de juiste voorzorgsmaatregelen goed kan. We hebben er vertrouwen in dat verenigingen dit goed kunnen organiseren en dat zij de  veiligheid kunnen waarborgen, waarbij gezondheid voorop staat. 

Lees hier meer over de realisatie van het protocol en jeugdplan voor de watersport.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond