Overzicht financiële regelingen COVID-19 voor verenigingen

26 augustus 2020

De financiële regelingen voor (watersport-)verenigingen als gevolg van de coronacrisis zijn geactualiseerd. Hier vind je een overzicht van bestaande en nieuwe regelingen inclusief uitleg over de aanvraagprocedure.

NIEUW - (TASO) Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

De TASO-regeling helpt je vereniging bij het betalen van de vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot 1 september. Deze eenmalige regeling is onder andere bedoeld voor amateursportorganisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) die door de coronacrisis ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

Meer informatie

Hier aanvragen (vanaf 1 september t/m 4 oktober)

 

NIEUW - (TVS) Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 

De TASO-regeling geldt niet voor huurlasten, hiervoor is een aparte regeling. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Wijs je verhuurder op deze regeling. 

Meer informatie en aanvragen (vanaf 15 september t/m 15 oktober)

TLV: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Bedoeld om bedrijven en verenigingen die structureel meer dan 30% van hun omzet verliezen te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Meer informatie

Hier aanvragen (vanaf 30 juni)

  • In tegenstelling tot TOGS geldt hier geen grensbedrag voor vaste lasten. Waar je vereniging bij de TOGS niet aan die ondergrens van €4000 vaste lasten kwam, komt je vereniging voor deze regeling wellicht wel in aanmerking!


NOW 2.0: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Om werkgevers (en sommige sportverenigingen die werknemers in dienst hebben) die kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%) tegemoet te komen in de loonkosten. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. NOW 1.0 is gesloten. NOW 2.0 is het vervolg tot 1 oktober, voorwaarden zijn iets gewijzigd.

Meer Informatie en hier aanvragen (vanaf 6 juli):

  • Dit telefoonnummer kan u helpen: UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04. Er komt ook een rekenhulp (tool) om de omzetdaling uit te rekenen.


Steunfonds Sportverenigingen 

Voor sportverenigingen die een accommodatie huren wordt  3 maanden huur kwijtgescholden (1 maart tot 1 juni). Voor sportverenigingen met eigen accommodatie komt een eenmalige tegemoetkoming van EUR 2.500,- (Let op: dit kan wel weer gevolgen hebben voor inkomsten ontvangen uit de  TOGS-regeling).

Filmpje minister Van Rijn

  • Zodra bekend is waar de tegemoetkoming aan te vragen is berichten wij hierover in de besturennieuwsbrief


Rabobank Coöperatief Fonds

Rabobank stelt geld ter beschikking als je als vereniging in continuïteitsproblemen dreigen te komen door bijv. het wegvallen van een belangrijk event of als je een project of activiteit wilt uitvoeren dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de Corona-crisis.  Lees meer...

  • Je dient als watersportvereniging wel klant te zijn van de Rabobank en geen beroep kunnen doen op (onderdelen van) het noodpakket aan Corona overheidsmaatregelen.


Versoepeling aflosverplichting banken en SWS

De ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank hebben een regeling getroffen waarmee zij hun klanten, onder wie sportverenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort. Lees meer...

  • Informeer hiervoor bij jullie bank of geldschieter.


NIEUW - TOZO 2

Voor kleine IB-ondernemers in de sport. TOZO 1 liep tot 1 juni. TOZO 2 is het vervolg tot 1 oktober. Voorwaarden zijn iets gewijzigd. Lees meer...

  • eventueel interessant voor trainers/opleiders/coaches op jullie sportvereniging en aan te vragen via jullie gemeente.

Zie ook de afbeelding hieronder:

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport Besturennieuwsbrief

De partners van het Watersportverbond